Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z 23 września 2017 r. nadał tytuł profesora nauk humanistycznych Prorektorowi KUL ds. Nauki i Kontaktów Międzynarodowych o. prof. dr. hab. Marcin Tkaczyk OFM Conv.

 

Ojcze Rektorze, serdecznie gratulujemy!

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2017, godz. 09:41 - Andrzej Zykubek