W poniedziałek, 10 maja 2021 o godz. 09.45, wykład otwierający LXIII Tydzień Filozoficzny pt. O niezbędności pojęcia prawdy wygłosi prof. Tadeusz Szubka.
 
Prof. dr hab. Tadeusz Szubka jest pracownikiem Instytutu Filozofii i Kognitywistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, a także absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uzyskał również habilitację. Do jego głównych zainteresowań należy filozofia analityczna, która stała się tematem przewodnim realizowanych projektów badawczych: Filozofia analityczna: koncepcje, metody, ograniczenia; Neopragmatyzm jako próba transformacji filozofii analitycznej oraz Filozofia analityczna: historia i najnowsze wyzwania.
 
Do jego najważniejszych publikacji należą:
Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2009 (seria: „Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”).
Neopragmatyzm, Toruń: Wyd. Naukowe UMK 2012 (seria: „Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”).
 
Wykład możecie wysłuchać po adresem bit.ly/63_tydzien_filozoficzny_poniedzialek.
 
 
Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2021, godz. 09:36 - Andrzej Zykubek