W dniach 2-4 września 2022 r. w Mrągowie odbędzie się Ogólnopolski
Zjazd Romanistów pod hasłem „Polska romanistyka prawnicza. Historia
- stan obecny - perspektywy. Urzędy rzymskie na styku prawa publicznego
i prywatnego". Zjazd jest współorganizowany przez Katedrę Prawa
Rzymskiego KUL, Katedrę Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa i
Administracji UKSW oraz Instytut De Republica, a jego celem jest
dokonanie przeglądu aktualnego zakresu badań polskiej romanistyki.
Ponieważ w ostatnim czasie grono naukowe reprezentujące tę
dyscyplinę pożegnało kilku jej przedstawicieli, spotkanie naukowe
będzie obejmowało również stosowne wspomnienia właśnie im
dedykowane, w szczególności jedna z sesji zostanie poświęcona in
memoriam Profesorowi Wiesławowi Mossakowskiemu.
Tematem przewodnim kolejnych części zjazdu będą rzymskie urzędy,
zarówno republikańskie, jak i okresu cesarstwa oraz ich recepcja w
Europie. Usytuowanie tego zagadnienia w centrum zainteresowania
środowiska romanistycznego ma na celu zainspirowanie dyskusji na temat
roli odgrywanej przez urzędników w starożytnym Rzymie, ich wpływu na
ówczesne prawo publiczne i prywatne, jak również oddziaływania
rzymskiej magistratury na organizację i kompetencje urzędów w okresie
późniejszym.

Program:
https://sites.google.com/view/zjazd-romanistow/program

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2022, godz. 12:05 - Adam Jankowski