Prawo kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)

 

ROK I

Prawoznawstwo

Historia filozofii

Logika prawnicza

Wybrane zagadnienia z teologii moralnej

Biblia – istota i rola w kulturze

Teoria i filozofia prawa

Język łaciński

Etyka prawnicza

Wybrane zagadnienia z teologii dogmatycznej 

Podstawy światopoglądu katolickiego

Wybrane zagadnienia z prawa polskiego

Prawa człowieka

Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II

 

W roku akademickim 2019/2020 realizowany będzie program II i IV roku studiów.

 

ROK II

Studenci III roku w roku akademickim 2019/2020 realizują plan obowiązujący na II roku

Prawo rzymskie

Normy generalne

Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich)

Metodologia prawa kanonicznego

Historia powszechnego prawa kanonicznego

Kościelne prawo majątkowe

Ćwiczenia sądowe

Prawo kanonizacyjne

 

ROK IV

Studenci V roku w roku akademickim 2019/2020 realizują plan obowiązujący na IV roku

Prawo zakonne

Normy o chrześcijanach

Kościelny proces administracyjny

Kościelne prawo publiczne

Pozasakramentalne akty kultu Bożego oraz czasy i miejsca święte

Zadanie nauczania Kościoła

Ćwiczenia sądowe

Prawo zakonne (wschodnie)

 

Wykłady fakultatywne

Status prawny katolickich wspólnot na Bliskim Wschodzie

Struktury kolegialne w Kościele partykularnym

Zarządzanie majątkiem kościelnym

 

Seminaria magisterskie

Prawo zakonne i kościelne prawo majątkowe

Ustrój hierarchiczny Kościoła

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2019, godz. 08:21 - Magdalena Sawa