Z radością informujemy, że Pani Prof. dr hab. Agnieszka Kijewska, Kierownik Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej i Redaktor naczelna Roczników Filozoficznych, została po raz drugi Członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów – tym razem na kadencję na lata 2017-2020. 19 listopada br. Pani Profesor odebrała również nominację na Członka Korespondenta Wydziału II Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności.

 

Szanowna Pani Profesor,
serdecznie gratulujemy tego podwójnego sukcesu!

 

Sylwetka Pani Profesor

w serwisie Wydziału Filozofii - www.kul.pl/kijewska

w serwisie www.speculum.kul.pl

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2016, godz. 13:03 - Andrzej Zykubek