Z wielką radością informujemy, że Rada Naukowa
Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych
Studiów Humanistyczno-Społecznych

wybrała Dyrektora Kolegium MISHuS na kadencję 2020-2024.

 

Funkcję tę będzie pełniła

Prof. KUL dr hab. Anna Głąb

 

Szanowna Pani Profesor,

serdecznie gratulujemy wyboru!

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2020, godz. 10:01 - Andrzej Zykubek