Premier Mateusz Morawiecki 15 marca 2021 r. wręczył akty powołań osobom wybranym do Rady Naukowej Instytutu De Republica, która będzie pełniła funkcje opiniodawcze i doradcze. W jej skład wchodzą uznani naukowcy z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, prawnych – historii, socjologii, politologii, filozofii, psychologii społecznej oraz antropologii.

Wśród powołanych znaleźli się pracownicy naukowi Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL: prof. KUL dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, ks. prof. KUL dr hab. Krzysztof Mikołajczuk oraz prof. KUL dr hab. Filip Ciepły.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2021, godz. 09:04 - Adam Jankowski