Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że w dniu21 września 2020 roku

ks. dr hab. Mirosław Sitarz,

Prorektor ds. misji i administracji KUL,

 Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego WPPKiA KUL

otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

tytuł naukowy profesora.

Nadanie tego tytułu jest uhonorowaniem znaczącego dorobku naukowego Księdza Profesora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne oraz Jego wieloletniej pracy w zakresie kształcenia studentów i młodych naukowców.

W imieniu Władz Dziekańskich oraz całej wspólnoty akademickiej Wydziału  Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych.

 

Dziekan WPPKiA KUL

Prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2020, godz. 21:41 - Adam Jankowski