Do pobrania: program


 

Inauguracja działalności Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka”

 

 Środa 27.11.2013 r., Collegium Iuridicum, sala CI-204

 

 

14.30 - Rejestracja uczestników

 

15.00 - Otwarcie i wystąpienia okolicznościowe:

Rektor KUL

ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL - Dziekan WPPKiA KUL

Marcin Waląg - Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości

Mariusz Haładyj - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

Grzegorz Siemiński - Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

Piotr Janczarek - Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego

 

15.45 - Wykład inauguracyjny - Dialog z instytucją kontrolowaną z perspektywy Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli

 

16.15 - Debata - Mediacja obowiązkowa czy dobrowolna?

Debacie przewodniczy dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL, adwokat.

Maciej Bobrowicz - Przewodniczący Rady Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP

Adam Czerwiński - Wicedyrektor KSSiP

Bogdan Dzudzewicz - Dyrektor Wykonawczy PKN Orlen S.A.

Rafał Dzyr - Wicedyrektor KSSiP

Robert Pelewicz - Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Grzegorz Piwowar - Wiceprezes Bank Pekao

dr Zenon Pokojski - Wiceprezes Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Marek Tarnowski, Prezes Zarządu Mokate S.A.

Andrzej Zwara - Prezes NRA

 

18.00 - Kolacja

 

20.30 - Spotkanie Rady Programowej i Rady Biznesu

 Międzynarodowa konferencja naukowa

Negocjacje, mediacja i arbitraż - skuteczne narzędzia rozwiązywania sporów w obrocie gospodarczym? Analiza prawno-porównawcza i kierunki zmian

 

 Czwartek, 28.11.2013 r., Collegium Iuridicum, sala CI-204

 

 

  8.30 - Rejestracja uczestników

 

  9.00 - Sesja I. Korzystanie z polubownych form rozwiązywania sporów w obrocie gospodarczym w państwach europejskich.

Dyskusji przewodniczy dr Marcin Asłanowicz.

· Against False Settlement: Designing Efficient Consumer Rights Enforcement Systems in Europe - prof. Horst Eidenmüller, Ludwig Maximilians Universität München

· Out-of-court processes  for the resolution of commercial disputes in Ukraine - prof. dr hab. Volodymyr Kossak, Uniwersytet im. Iwana Franki Lwów

· Out-of-court processes  for the resolution of commercial disputes in England and Wales - dr Debbie De Girolamo, Queen Mary University of London

· The Italian compulsory mediation model in the European perspective: legal and economic implications - Gian Marco Solas, LLM, University of Cagliari

 

10.30 - Przerwa kawowa

 

11.00 - Dyskusja na temat: Wyrok sądowy czy ugoda? Dlaczego polscy przedsiębiorcy w znikomym stopniu korzystają z polubownych metod rozwiązywania sporów?

Dyskusji przewodniczy adj. prof. Łukasz Rozdeiczer.

dr Marcin Asłanowicz - radca prawny, Partner w Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp. k

dr hab. Jacek Widło, prof. KUL - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

Roman Rewald - adwokat, Partner Weil, Gotshal & Manges; Członek Rady Dyrektorów AIH w Polsce

adj. prof. Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski, Georgetown University

Andrzej Skolmowski - Wiceprezes Grupa Azoty S.A.

 

12.15 - Przerwa kawowa

 

12.45 - Sesja II. Perspektywy i sposoby usprawnienia korzystania z polubownych form rozwiązywania sporów w obrocie gospodarczym.

Sesji przewodniczy dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, Prodziekan WPPKiA.

·Kierunki zmian w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów z perspektywy Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Sprawiedliwości - Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w MG i sędzia Agnieszka Rękas, Ministerstwo Sprawiedliwości

·Kierunki zmian prawnych w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów z perspektywy praktyki prawniczej - Maciej Bobrowicz, Przewodniczący Rady Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP

·Rozwój polubownych form rozwiązywania sporów wsparciem dla działalności gospodarczej – Dariusz Dąbek, Wiceprezes PARP

 

14.00 - Perpektywa rozwoju polubownych form rozwiązywania sporów prawnych w Polsce - ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL - Dyrektor CPiG

 

14.30 - Lunch

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2013, godz. 14:39 - Piotr Sławicki