Miło nam poinformować, że zakończył się proces digitalizacji Roczników Filozoficznych na potrzeby bazy JSTOR. Roczniki to jedno z najstarszych czasopism filozoficznych w Polsce, obecnie wydawane pod auspicjami Wydziału Filozofii KUL oraz Towarzystwa Naukowego KUL. Pełny wykaz zawartości Roczników, począwszy od roku 1948, znajduje się pod adresem http://www.jstor.org/journal/roczfiloannaphilo. Roczniki Filozoficzne są jedynym polskim czasopismem filozoficznym w archiwum JSTOR.

 

Cieszymy się i jesteśmy szczerze przekonani, że zamieszczenie pełnotekstowych artykułów w renomowanej bazie czasopism urzeczywistnia potrzebę ułatwienia dostępu do czasopisma szerszemu gronu odbiorców. 

 

Komitetowi Redakcyjnemu Roczników
serdecznie gratulujemy!

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2015, godz. 11:13 - Andrzej Zykubek