Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin powołał s. prof. dr hab. Barbarę Chyrowicz w skład Rady Narodowego Kongresu Nauki. W gremium znalazło się 52 uczonych, zarówno naukowcy znani na całym świecie, jak i młodzi profesorowie. Są wśród zarówno przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych, jak i ścisłych, medycznych czy technicznych.

 

Zadaniem Rady będzie wypracowanie propozycji zmian, które znajdą się w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym. Ostateczny kształt ustawy zostanie zaprezentowany we wrześniu 2017 roku w Krakowie podczas Narodowego Kongresu Nauki.

Rada programowa będzie spotykać się co miesiąc podczas konferencji programowych, na których poruszane zostaną kluczowe kwestie dotyczące polskiego szkolnictwa wyższego. Pierwsze konferencje mają być poświęcone m.in. umiędzynarodowieniu polskiej nauki, rozwojowi humanistyki i współpracy nauki z biznesem.

 

Siostrze Profesor serdecznie gratulujemy!

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2016, godz. 13:34 - Andrzej Zykubek