Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

w imieniu organizatorów zaprasza na

Międzynarodową Konferencję Naukową
pod patronatem
Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego
Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski

STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI - NAUCZYCIEL PRAW BOŻYCH

Lublin, 13 stycznia 2018 roku (sobota)

KUL, Collegium Jana Pawła II, C-1031
Lublin, Al. Racławickie 14

 

Szczegółowy program konferencji na stronie Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego oraz na stronie SAWP KUL.

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2018, godz. 17:56 - Magdalena Sawa