Plan studiów pierwszego stopnia
Zbo – zaliczenie bez oceny
Z – zaliczenie z oceną
E – egzamin
Jeżeli wykłady odbywają się równolegle z obowiązkowymi ćwiczeniami, to punkty ECTS umieszczone są tylko przy nazwie wykładu.
Lp.
  
Nazwa przedmiotu
  
  Semestr    Prowadzący    
  
  I   II
 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

ROK I
Wykłady obowiązkowe
1.

Kognitywistyka: przegląd problematyki

 

30 E/3 - -  dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
 2.

Neuronauka poznawcza: mózg i neurofizjologia CUN

 

30 E/6 - - dr Paweł Stróżak
 3. Logika formalna 30  E/5  - - dr hab. Marek Lechniak
 4.

 

Etyka

 

30 E/2  - -  dr hab. Jan Kłos, prof. KUL
 5. Historia filozofii 30 E/3  - dr hab. Przemysław Gut
 6.  Psychologia poznania 30 E/3  -  - dr hab. Piotr Francuz, prof. KUL
 7. Metodologia kognitywistyki   30  E/3   -  -  dr hab. Monika Walczak
 8.

Językoznawstwo kognitywne

 

 30  E/3   dr hab. Sebastian Piotrowski
  9. Elementy logicznej reprezentacji wiedzy  30  E/3  dr hab. Paweł Garbacz, prof. KUL 
 10.

Biologiczne podstawy procesów kognitywnych 

 

 -  - 30  E/6   dr Andrzej Zykubek
 11.

Kognitywne i logiczne teorie przekonań

 

 -  - 30  E/3   dr hab. Marek Lechniak
Ćwiczenia obowiązkowe       
 1.

Neuronauka poznawcza: mózg i neurofizjologia CUN

 

30  dr Paweł Stróżak 
 2.

Logika formalna 

 

15    - dr Robert Trypuz
 3.  Historia filozofii

15  

 Z  -  - mgr Jolanta Prochowicz
4.

Biologiczne podstawy procesów kognitywnych

 

- - 30 Z dr Andrzej Zykubek
Konwersatoria obowiązkowe
1.

Organizacja pracy naukowej

 

- - 15 Z/1 dr hab. Monika Walczak
Lektoraty obowiązkowe
 1.

 

Język obcy nowożytny

 

30 Z/1 30 Z/1 SPNJO
Wychowanie fizyczne
1.

 

Wychowanie fizyczne

 

30 Zbo/1 30 Zbo/1 SWFiS
Ścieżka dydaktyczna - neuronautyka, umysł i procesy poznawcze
Wykłady obowiązkowe
1.

Neuronauka poznawcza: percepcja i procesy uwagowe

 

- - 30 E/6 dr hab. Piotr Francuz, prof. KUL
2.

Językoznawstwo kognitywne: język w umyśle

 

- - 30 E/3 dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
3. Ewolucyjne teorie w kognitywistyce - - 30 E/6 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
 1.

Neuronauka poznawcza: percepcja i procesy uwagowe

 

- - 30 Z dr Agnieszka Fudali-Czyż
 2.

 

Ewolucyjne teorie w kognitywistyce

 

- - 30 Z dr Justyna Herda
Ścieżka dydaktyczna - inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Wykłady obowiązkowe
 1.

Logika w reprezentacji wiedzy (kurs zaawansowany)

 

- - 30 E/6 dr Robert Trypuz
2.

 

Podstawy informatyki

 

- - 30 E/6 dr hab. Piotr Kulicki
Ćwiczenia obowiązkowe
1.

Logika w reprezentacji wiedzy (kurs zaawansowany)

 

- - 30 Z dr Robert Trypuz
2.

 

Podstawy informatyki

 

- - 30 Z mgr Rafał Trójczak
Warsztaty obowiązkowe
 1.

 

Warsztaty informatyczne

 

 - - 30 Z/3 mgr Anna Starościc

 

Autor: Magdalena Leszczyńska
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2015, godz. 18:56 - Andrzej Zykubek