Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury wynika, że absolwenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dobrze radzili sobie na przeprowadzonych w 2014 r. egzaminach na aplikacje korporacyjne (adwokacką, radcowską, notarialną, komorniczą) i aplikację ogólną.

 

Spośród 185 ubiegłorocznych absolwentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, którzy podjęli starania o przyjęcie na aplikacje korporacyjne, egzaminy zdało 128 osób (69,19%). Dzięki uzyskanym wynikom wydział usytuował się na piątym miejscu w rankingu uwzględniającym wyniki uzyskane na tych egzaminach przez ubiegłorocznych absolwentów uczelni prowadzących studia prawnicze w Polsce. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji został w tym rankingu wyprzedzony jedynie przez wydziały prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Kliknij aby powiększyć

(Opracowanie: Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości)

 

Pełny raport przygotowany przez Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej MS

 

Bardzo dobre wyniki absolwenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL zanotowali również na przeprowadzonych w 2014 r. egzaminach na aplikację ogólną. Na 181 przyjętych do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aż trzynastu to absolwenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Wynik ten sytuuje KUL na piątym miejscu wśród polskich uczelni prawniczych, jedynie po Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Śląskim oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

 

Kliknij aby powiększyć

(Analiza wyników konkursu na aplikację ogólną w 2014 r.)

 

Pełny Raport przygotowany przez Dział Badań i Analiz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2016, godz. 19:33 - Adam Jankowski