SUKCESY NASZYCH ABSOLWENTÓW

Spotkanie absolwentów Wydziału '92-97, które odbyło się w dn. 27.09.2014 r.

 

Spotkanie absolwentów Wydziału '92-97, które odbyło się w dn. 27.09.2014 r.

 

 


 

Absolwent European Studies, Assef Salloom, został wybrany najpopularniejszym zagranicznym studentem-doktorantem w Polsce w finale konkursu INTERSTUDENT 2015.


 

 

Absolwentka prawa KUL na stażu w kalifornijskim sądzie

sbW dniach 23 lipca - 27 sierpnia 2015 r. pani Monika Myrcha, absolwentka prawa KUL, laureatka w konkursie„Procedura karna w Polsce i USA – podobieństwa i różnice”, odbyła staż w kalifornijskim sądzie karnym pod opieką sędziego Briana Hilla. 

Czytaj dalej...

 

 


 

 

Sukces absolwentów prawa KUL na egzaminach wstępnych na aplikacje korporacyjne i aplikację ogólną w 2014 r.

Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury wynika, że absolwenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dobrze radzili sobie na przeprowadzonych w 2014 r. egzaminach na aplikacje korporacyjne (adwokacką, radcowską, notarialną, komorniczą) i aplikację ogólną.

 

Spośród 185 ubiegłorocznych absolwentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, którzy podjęli starania o przyjęcie na aplikacje korporacyjne, egzaminy zdało 128 osób (69,19%). Dzięki uzyskanym wynikom wydział usytuował się na piątym miejscu w rankingu uwzględniającym wyniki uzyskane na tych egzaminach przez ubiegłorocznych absolwentów uczelni prowadzących studia prawnicze w Polsce. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji został w tym rankingu wyprzedzony jedynie przez wydziały prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Kliknij aby powiększyć

(Opracowanie: Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości)

 

Pełny raport przygotowany przez Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej MS

 

Bardzo dobre wyniki absolwenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL zanotowali również na przeprowadzonych w 2014 r. egzaminach na aplikację ogólną. Na 181 przyjętych do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aż trzynastu to absolwenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Wynik ten sytuuje KUL na piątym miejscu wśród polskich uczelni prawniczych, jedynie po Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Śląskim oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

 

Kliknij aby powiększyć

(Analiza wyników konkursu na aplikację ogólną w 2014 r.)

 

Pełny Raport przygotowany przez Dział Badań i Analiz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 


 

Absolwent prawa KUL – szefem Prokuratury Rejonowej Lublin – Północ w Lublinie

Pan Maciej Maćkowski został powołany z dniem 1 marca 2015 r. przez Prokuratora Generalnego do pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego Lublin – Północ w Lublinie. Prokurator Maciej Maćkowski studiował prawo na KUL w latach 1998-2003. Po ukończeniu studiów odbył aplikację prokuratorską. W latach 2007-2013 pracował w Prokuraturze Rejonowej w Lublinie. Następnie został delegowany do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Wydział VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej.

 


 

 

Absolwent prawa KUL wśród 30 wschodzących gwiazd prawa w Polsce

3. edycji konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra, organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną i LexisNexis, wśród wyłonionych 30. wschodzących gwiazd prawa, na 15. miejscu znalazł się absolwent prawa KUL pan Krystian Maciaszek - radca prawny, rzecznik patentowy.  

 


 

 

Absolwent KUL generałem brygady Straży Granicznej

Jacek Bajger, z-ca Komendanta Głównego Straży Granicznej, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, 13 maja 2014 r. otrzymał z rąk Prezydenta RP nominację na stopień generała brygady Straży Granicznej. 

To obok byłego komendanta SG - gen. bryg. SG Mirosława Kuśmierczaka, kolejny generał - absolwent prawa KUL.

Jacek Bajger w 1995 r. ukończył aplikację prokuratorską. W 1992 roku pracował w prokuraturze warszawskiej. Od 1992 do 1996 r. służył w Urzędzie Ochrony Państwa. Służbę w Straży Granicznej pełni od 1996 roku. 17 listopada 2005 r. powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju" i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Straży Granicznej".

 


 

 

Pracodawcy cenią naszych absolwentów!

W tegorocznym rankingu tygodnika "Wprost" (ogłoszonym w numerze 14/2014) absolwenci prowadzonych na KUL studiów prawniczych i administracyjnych zostali sklasyfikowani na 8 miejscu w Polsce.

O pozycji na liście rankingowej decyduje opinia, jaką absolwenci poszczególnych uczelni cieszą się u pracodawców. Jak wyjaśniają Autorzy tej listy, została ona "utworzona na podstawie badania kwestionariuszowego przeprowadzonego w marcu br. wśród prezesów, wiceprezesów, szefów działów HR i innych osób odpowiedzialnych za politykę personalną w 500 największych pod względem przychodów polskich firmach".

 

WPROST_ranking_szkol_wyzszych_14.2014_tabela.jpg

 


 

 

Nasi Absolwenci dobrze radzą sobie na rynku pracy i polecają studia na WPPKiA KUL!

 

absolwenci_prawa.jpgJak wynika z badań przeprowadzonych wśród Absolwentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji z rocznika 2011/2012, zdecydowana większość z nich dobrze sobie poradziła na rynku pracy i jest zdania, że studia spełniły ich oczekiwania. Wśród biorących udział w badaniu 80,5% zadeklarowało, że poleca studia na KUL-u innym osobom. Optymistyczne wypada również analiza sytuacji zawodowej Naszych Absolwentów: 75,3% respondentów jest aktywnych zawodowo, w tym 71,10% zadeklarowało zgodność wykonywanej pracy z kierunkiem ukończonych studiów.

Szerzej zob.

 


 

Bardzo dobre wyniki absolwentów prawa podczas egzaminu na aplikację adwokacką

Z radością informujemy, że Nasi Absolwenci osiągnęli bardzo dobry wynik podczas egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką przeprowadzonego w dniu 28 września 2013 r. przez Komisję Egzaminacyjną w Kielcach. Zob. pismo Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach 

 


 

Dobre wyniki absolwentów prawa z 2012 r. na egzaminach na aplikacje!

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną przeprowadzonych w dniu 29 września 2012 r. Absolwenci naszego Wydziału tradycyjnie już wykazali duże zainteresowanie aplikacjami korporacyjnymi. Do egzaminów przystąpiło 71,57 % absolwentów z 2012 r., co sytuuje WPPKiA KUL na 2 miejscu w Polsce, wśród 31 objętych badaniem uczelni publicznych i prywatnych. Współczynnik „zdawalności” był w tej grupie stosunkowo wysoki (63,24%), co usytuowało Wydział na 6 miejscu w Polsce (w grupie 204 absolwentów z 2012 roku, egzaminy zdało 129 osób). Natomiast ogóla liczba absolwentów WPPKiA, którzy w 2012 r. przystąpilil do egzaminów na aplikacje korporacyjne wyniosła 525 oósb. Wynik pozytywny uzyskało 239 osób (45,52 %)

wyniki_zdawalnosci.png

(oprac. Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości)


  

zestawienie aktualizowane na bieżąco...

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2016, godz. 11:49 - Marta Ordon