Sylwetka absolwenta – Teologia kurs A


Absolwent spełnia wymagania prawa kościelnego dotyczące formacji intelektualnej i duchowej kapłanów. Posiada ogólną wiedzę teologiczną, pozwalającą na samodzielne podejmowanie naukowych prac badawczych w zakresie teologii. Absolwent odbył kształcenie zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.), a także z Porozumieniem pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN 2019.9) i uzyskał przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela religii.

 

Absolwenci studiów, którzy otrzymują święcenia prezbiteratu, są wszechstronnie przygotowani do pracy duszpasterskiej w parafii i katechetycznej w szkole.

 

 

  Kandydatów do kapłaństwa prosimy o kontakt z wybranym seminarium:

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2021, godz. 16:01 - Ewa Zięba