Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL
wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS zapraszają studentów do udziału w VI Międzyuczelnianej Konferencji Prawniczej w języku angielskim na temat

CREATION AND EXTINCTION OF STATEHOOD IN INTERNATIONAL LAW

Konferencja odbędzie się dnia 17 maja 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

 

czytaj więcej

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2018, godz. 07:47 - Adam Jankowski