Wydział Filozofii KUL został partnerem projektu Selected approaches to environmental ethics in V4 countries finansowanego przez International Visegrad Fund i realizowanego wspólnie z Uniwersytetem Karola w Pradze i Uniwersytetem Mateja Beli w Bańskiej Bystrzycy. W ramach projektu będą prowadzone badania z zakresu aksjologicznych uwarunkowań sytuacji ekologicznej krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2016, godz. 01:11 - Andrzej Zykubek