Prof. Jacek Wojtysiak rozmawia z Profesorem Antonim B. Stępniem o początkach jego filozofowania i atmosferze studiów w latach 50., o swoich mistrzach: Stefanie Swieżawskim, ks. Stanisławie Kamińskim, o. Mieczysławie Krąpcu, Romanie Ingardenie, o spotkaniach z Karolem Wojtyłą, o inspiracjach filozoficznych, o Filozoficznej Szkole Lubelskiej i wielkich postaciach Wydziału Filozofii KUL, o Szkole Lwowsko-Warszawskiej i o innych wielkich postaciach polskiej filozofii, np. Władysławie Tatarkiewiczu, Leszku Kołakowskim, o kontaktach i polemikach z marksistami, o swoich poglądach teoriopoznawczych, metafizycznych i estetycznych, o swoich książkach, o roli logiki w filozofowaniu, o roli filozofii w kulturze i w edukacji przedakademickiej, o stanie filozofii współczesnej, o ulubionych lekturach i filmach pozafilozoficznych, o zamiłowaniu do jazzu, o kabarecie filozoficznym i wielu innych kwestiach. Świetnie prowadzony wywiad obfituje w anegdoty, wspomnienia i dygresje, ale nie brakuje też odpowiedzi na ważne pytania filozoficzne.

 

Na koniec tego ponaddwugodzinnego wywiadu Profesor stwierdza w charakterystyczny dla siebie sposób, że jeszcze za mało w życiu był filozofem...

 

Materiał publikujemy dzięki uprzejmości


 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2016, godz. 23:23 - Andrzej Zykubek