W kolejnym odcinku z cyklu "Wywiady z Nestorami Filozofii Polskiej" z prof. Witoldem Marciszewskim rozmawiają prof. Anna Brożek z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i dr Marcin Koszowy z Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Witold Marciszewski urodził się 18 listopada 1930 r. w Warszawie, tam też spędził młode lata przeżywając okres wojny i okupacji. W roku 1948 zdał egzamin maturalny w I Miejskim Liceum w Warszawie. W 1956 r. na podstawie pracy o logice Dunsa Szkota uzyskał magisterium na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W krótkim czasie przygotował rozprawę doktorską o arystotelesowskiej koncepcji konieczności w świetle współczesnej logiki i już w 1959, też na KUL-u, uzyskał stopień doktora. Kolejny etap kariery uniwersyteckiej wiąże się z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie na podstawie rozprawy o logice przekonań, w 1971 r. na Wydziale Nauk Społecznych, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie logiki. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych uzyskał w 1979, a profesora zwyczajnego w 1987.

W dociekaniach Marciszewskiego można wyróżnić trzy zasadnicze obszary zainteresowań:

  1. umysł: czym jest i jak funkcjonuje
  2. język: jego rola w poznaniu filozoficznym i naukowym;
  3. człowiek i społeczeństwo.

Do najważniejszych prac prof. Marciszewskiego należą: Sztuka dyskutowania (1969), Podstawy logicznej teorii przekonań (1972), Zarys logiki dla bibliotekoznawców (cz. II: Wybrane zagadnienia metodologii nauk i logicznej teorii języka, 1972), Poradnik dla niezdecydowanych (1974); Rola dyskusji w nauczaniu i wychowaniu (1976), Metody analizy tekstu naukowego (1977), Logika z retorycznego punktu widzenia (1991), Sztuka rozumowania w świetle logiki (1994), wspólnie z Romanem Murawskim: Mechanization of Reasoning in a Historical Perspective (1995), Tajniki Internetu (1995), Sztuczna inteligencja (1998); wspólnie z Pawłem Stacewiczem: Umysł – komputer – świat. O zagadce umysłu z informatycznego punktu widzenia (2011).

 

Materiał publikujemy dzięki uprzejmości

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2016, godz. 23:24 - Andrzej Zykubek