Studentów i doktorantów zapraszamy od kwietnia na zajęcia fakultatywne z zakresu „Global Health Law”, prowadzone przez Panią profesor Allyn Taylor, prawnika i naukowca zatrudnionego na Uniwersytetach w Waszyngtonie i Seattle w USA.
Wykłady z przedmiotu „Global Health Law” nabierają szczególnego znaczenia w sytuacji światowej pandemii. Będą prowadzone przez głównego konsultanta WHO w sprawie COVID-19, stałego eksperta Banku Światowego, autorkę Konwencji międzynarodowej FCTC przyjętej przez kraje członkowskie ONZ, obecnie opracowującej projekt międzynarodowej konwencji z zakresu obrotu szczepionkami i kontroli szczepień związanych z COVID-19. Wiedza P. prof. Taylor w zakresie globalnych rozwiązań systemowych jest unikalna.


Terminy zajęć: https://e.kul.pl/qlsale.html?op=10&zid=552939


Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia specjalistycznego fakultetu (30 h). Zgłoszenia prosimy kierować mailowo: prawo@kul.pl

 

 

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2021, godz. 09:06 - Adam Jankowski