Wykształcenie

 • Szkoła średnia (1982-1986) - III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie (klasa o profilu humanistycznym; edukacja zakończona maturą; laureat olimpiady polonistycznej). 
 • Studia filozoficzne (1986-1991) - Sekcja Filozofii Teoretycznej Wydziału Filozofii (Chrześcijańskiej) Katolickiego Uniwersytety Lubelskiego, tam:
 • Mgr filozofii (1992) na podstawie pracy: Koncepcja istnienia u R. Ingardena i wybranych amerykańskich tomistów egzystencjalnych (G. P. Klubertanz, J. Owens, L. Sweeney). Analiza porównawcza (prowadzący: prof. A. B. Stępień, recenzent: ks. dr hab. A. Maryniarczyk).
 • Dr filozofii (1999) na podstawie pracy: Wyrażenia egzystencjalne. Analizy z pogranicza metafilozofii, semiotyki i ontologii (promotor: prof. A. B. Stępień, recenzenci: prof. J. J. Jadacki, ks. prof. J. Herbut). 
 • Rozprawa habilitacyjna (20.05.2009): "Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?" Analiza problemu w kontekście dyskusji we współczesnej filozofii analitycznej.
 • Uzyskany tytuł profesora: 16.06.2015, nauki humanistyczne

Funkcje pełnione w KUL

 • sekretarz redakcji "Zeszytów Naukowych KUL" (1991-1993),
 • sekretarz Komisji do Spraw Obchodów 50-lecia Wydziału Filozofii KUL (1994-1996),
 • sekretarz redakcji Księgi Jubileuszowej na 50-lecie Wydziału Filozofii KUL, opiekun roku studentów Sekcji Filozofii Teoretycznej (1994-1999),
 • opiekun roku studentów MISH (2002-),
 • współkoordynator Konwersatorium Teologów i Filozofów KUL (X 2000-2005),
 • członek Rady Naukowej Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL (IV 2002-),
 • koordynator Lubelskiego Festiwalu Nauki na Wydziale Filozofii (2005-).

Funkcje pełnione poza KUL

 • członek Komisji Lubelskiej Gemeinschaft zur Förderung von Studienaufenthalten polnischer Studierender in Deutschland / GFPS-Polska Polsko Niemieckie Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne (1990-1995),
 • członek komisji egzaminacyjnej Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Lublinie (1995-1998),
 • zastępca redaktora naczelnego kwartalnika edukacyjnego "Scriptores Scholarum" (1993-2000),
 • przewodniczący Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Semiotycznego (1999-2003),
 • członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Semiotycznego (2001-2003),
 • członek redakcji "Kalendarza Ekumenicznego" (1999-2000),
 • redaktor naczelny "Kalendarza Ekumenicznego" (2001).

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Semiotyczne [1999-]
 • Towarzystwo Naukowe KUL (członek współpracownik) [2000-]

Nagrody i stypendia

 • I nagroda na IV Konkursie Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego na studencką niedyplomową pracę filozoficzną za pracę "Struktura fenomenu kłamstwa" (1989).
 • Stypendium GFPS - wakacyjny kurs języka niemieckiego, Frankfurt am Main (VIII 1990).
 • Nagroda na konkursie Krakowskiego Oddziału PTF na pracę magisterską poświęconą filozofii Romana Ingardena (1994).
 • Stypendium Fundacji Nauki Polskiej dla młodych polskich naukowców (1997).
 • Nagroda finansowa rektora KUL za pracę doktorską (1999).
 • Nagroda Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej POLCUL Foundation za redagowanie "Kalendarza Ekumenicznego" ("za działalność na rzecz ekumenizmu i tolerancji" - 2002).
 • 4-miesięczny pobyt naukowy w Institute of Philosophy w Katholieke Universiteit Leuven (X 2002- I 2003).
 • Nagroda (zespołowa) rektora KUL za prace w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki (2005).

 

 

Autor: Jacek Wojtysiak
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2021, godz. 14:03 - Anna Szałek