Filozofowie często i na różne sposoby piszą o „egzystencjalnym lęku”, ale w rzeczywistości szukają tylko nazw dla tego, co tkwi w każdym człowieku – nawet najbardziej bezpiecznym i przystosowanym: strachu przed bólem, utratą i ostatecznym unicestwieniem, połączonym z wiedzą, że niezależnie od tego, jak wspaniałych mamy bliskich i przyjaciół, będziemy musieli zmierzyć się z tym wszystkim samotnie. [...]

 

Wiara teistyczna – wiara w osobę stanowiącą ostateczną podstawę tajemnicy wszelkiego istnienia we wszechświecie, źródło jego znaczenia i wartości – jest właśnie taką wizją transformacyjną. Uwyraźnia ona te cechy świata, które pozostają niewidoczne w czysto naukowym obrazie świata czy w koncepcji typu buddyjskiego, gdzie rzeczywistość to bezosobowe następstwo warunków, które pojawiają się i znikają, obnażając iluzoryczność naszej najgłębszej indywidualności i jaźni.

 

Wirujący świat - John Cottingham (s. 41-43 [pdf])

 

 

 

 

Z okazji LIX Tygodnia Filozoficznego wydaliśmy 13 podróży filozoficznych. Przewodnik (nie tylko) Pascala. Przewodnik jest dostępny zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej (red. M. Iwanicki i J. Jarocki). Obejmuje on trzynaście przekładów popularnonaukowych tekstów dotykających zagadnień, które Karl Jaspers nazwał źródłami filozofii: wstrząsu egzystencjalnego, zdumienia i zwątpienia, a także wiary filozoficznej.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2018, godz. 17:12 - Andrzej Zykubek