Marek Lechniak
Krytyczne myślenie a logika formalna
 
  Ryszard Kleszcz
Filozofia: racjonalność, krytycyzm, argumentacja
 
  Dariusz Łukasiewicz
Myślenie krytyczne w filozoficznej teologii
 
 

Marek Hetmański

Czy uniwersytet jest miejscem myślenia krytycznego?

 
 

Tadeusz Szubka

Uporczywa niezgoda filozofów i jej metafilozoficzne konsekwencje

 
 

Agnieszka Lekka-Kowalik

Co to znaczy myśleć krytycznie?

 
 

Marcin Koszowy

Argumentacja z autorytetu i krytyczne myślenie

 
  Andrzej Dąbrowski
Czy krytyczne myślenie jest dobrą alternatywą dla logiki (praktycznej)?
 
 
  Krzysztof Wójtowicz
Między pewnością a prawdopodobieństwem
 
  Debata oksfordzka jako narzędzie krytycznego myślenia
Debata studentów retoryki stosowanej KUL
 
  System neuronów lustrzanych a intersubiektywność
Debata studentów kognitywistyki KUL
 
  Chrześcijaństwo. Czy naprawdę mamy kryzys?
Debata doktorantów filozofii KUL
 
  Msza święta w intencji zmarłych Profesorów Wydziału Filozofii  
  Ks. Stanisław Kamiński uczony i organizator nauki
- w 30. rocznicę śmierci. Otwarcie konferencji
 
  Stanisław Kiczuk
Stanisław Kamiński jako metodolog filozofii i teologii
 
 
  Andrzej Bronk SVD
Stanisław Kamiński jako metodolog i filozof nauki
 
  Antoni B. Stępień
Stanisław Kamiński jako epistemolog
 
  Stanisław Majdański
Stanisław Kamiński jako logik i semiotyk
 
 
  Zofia Józefa Zdybicka USJK
Stanisław Kamiński jako dziekan
 
 
  Anna Buczek
Stanisław Kamiński jako profesor
 
 
  Ks. Stanisław Kamiński uczony i organizator nauki. Epilog  

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2016, godz. 04:07 - Andrzej Zykubek