• 4 dni obrad,
 • 9 wykładów plenarnych,
 • 4 wykłady w sesji studencko-doktoranckiej
 • 3 debaty:
  • Debata oksfordzka jako narzędzie krytycznego myślenia - studenci retoryki stosowanej
  • Krytyczne problemy neuronauk - debata studentów kognitywistyki
  • Chrześcijaństwo. Czy naprawdę mamy kryzys? - debata doktorantów KUL z udziałem prof. Ireneusza Ziemińskiego.
 • Ponadto konferencja organizowana przez Wydział Filozofii KUL i Sekcję Filozoficzną Wykładowców Uczelni Katolickich w Polsce pt. Kultura logiczna, a w niej:
  • Sesja pt. Ks. Stanisław Kamiński uczony i organizator nauki - w 30. rocznicę śmierci i dwa panele dyskusyjne pt.
  • Dydaktyka logiki
  • Metodologia nauk, filozofia nauki czy naukoznawstwo?

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2016, godz. 09:49 - Andrzej Zykubek