W XV Ogólnopolskim Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL zajął 8. miejsce, awansując w porównaniu do rankingu ubiegłorocznego. Od kilku lat WPPKiA KUL stale polepsza swoją pozycję rankingową, wyprzedzany tylko przez największe polskie uniwersyteckie wydziały prawa.

 

 

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2021, godz. 08:50 - Adam Jankowski