Regulamin aktywnej polityki płacowej za rok akademicki 2018/2019

 

Regulamin podziału środków w ramach programu Aktywnej Polityki Płacowej na WPPKiA KUL

wprowadzony zarządzeniem Dziekana nr 2/2020 z 3.06.2020 r.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2020, godz. 09:56 - Adam Jankowski