W dniu 25 marca 2020 roku Ojciec Święty mianował 54 letniego ks. dr. Jána Kuboša biskupem pomocniczym diecezji spiskiej na Słowacji przydzielając mu stolicę tytularną Quiza. Dotychczas był on proboszczem i dziekanem w Kieżmarku. W 1998 r. ukończył on studia w zakresie prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Biskup-nominat urodził się 28 lutego 1966 r. w Trstenej, tuż przy granicy w Chyżnym. Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1989 r. w Bratysławie. W 1998 r. uzyskał licencjat z prawa kanonicznego na KUL w Lublinie, a w 2002 r. doktorat z teologii na rzymskokatolickim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Bratysławie pw. świętych Cyryla i Metodego.
Od 28 września 1989 do 25 maja 1990 r. odbywał zasadniczą służbę wojskową. Pracował w duszpasterstwie, w tym w latach 1993-1997 jako kapelan więzienny w Rużomberku. W latach 1997-2017 był ojcem duchownym w wyższym seminarium duchownym w Spiskim Podgrodziu. Pełnił też szereg ważnych funkcji zarówno w swojej diecezji, jak i w Słowackiej Konferencji Biskupów. Biegle włada językiem francuskim, rosyjskim i polskim, a w stopniu biernym językiem włoskim i angielskim.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2020, godz. 10:23 - Adam Jankowski