Zapraszamy na Otwarte seminarium pt. Agateizm, agateologia, etyka agatologiczna: ku pluralistycznej koncepcji moralności i religii. Podczas spotkania referat wprowadzający do dyskusji wygłosi prof. Janusz Salamon (Uniwersytet Karola w Pradze). Seminarium rozpocznie się 16 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 15.00 w sali C-220.


Seminarium organizowane jest przez Katedrę Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL w ramach grantu "Mistrz" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej kierowanego przez prof. Piotra Gutowskiego.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2018, godz. 09:18 - Andrzej Zykubek