XXIII edycja Konkursu imienia prof. Remigiusza Bierzanka Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, działającą przy Zarządzie Głównym PCK

Szanowni Państwo,

 

Z wielką radością i przyjemnością informujemy, że

praca magisterska pt. „Konflikt zbrojny na terytorium wschodniej Ukrainy”

Pana mgr. Kamila Kwiatkowskiego

otrzymała wyróżnienie

w Konkursie imienia prof. Remigiusza Bierzanka.

Promotorem pracy jest Pani dr Anna Szarek-Zwijacz.

 

Jeszcze raz z ogromną przyjemnością gratulujemy!


Laureaci edycji 2021 konkursu Ministra Spraw Zagranicznych

Szanowni Państwo,

 

z satysfakcją i radością informujemy, że

Pan Kamil Kwiatkowski, nasz ubiegłoroczny absolwent

za pracę pt. „Konflikt zbrojny na terytorium wschodniej Ukrainy w świetle prawa międzynarodowego.” otrzymał nagrodę drugiego stopnia

w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepsze prace magisterskie. Praca powstała pod kierunkiem pani dr Anny Szarek-Zwijacz.

 
Komitet Nagrody pod przewodnictwem Pana Arkadego Rzegockiego, Szefa Służby Zagranicznej przyznał również wyróżnienie Panu Mateuszowi Słabkowi, naszemu absolwentowi za pracę
pt. „Cyberataki jako użycie siły
w rozumieniu Karty Narodów Zjednoczonych.”,
napisaną pod kierunkiem pani dr Anny Szarek-Zwijacz.
 

Na tegoroczną, 33. edycję Konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych nadesłano 39 prac magisterskich obronionych w 2021 r.  Komitet Nagrody nie przyznał nagrody pierwszego stopnia.

 

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 16 grudnia 2021 r. o godzinie 10:00,
w siedzibie MSZ w sali im. Jerzego Giedroycia.

 

Serdeczne gratulacje dla Pana mgr. Kamila Kwiatkowskiego

i Pana mgr. Mateusza Słabka oraz dla Pani dr Anny Szarek-Zwijacz

przekazuje

Kolegium Dziekańskie wraz ze Społecznością WPPKiA KUL.


Gratulacje

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 1 grudnia 2021 roku

pan dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL,

Kierownik Katedry Prawa Karnego WPPKiA KUL

został odznaczony

Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców

i Biegłych Sądowych.

 

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!


„Państwo i Prawo” wyróżniło najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie

 

Z satysfakcją i radością informujemy, że

w LVI Ogólnopolskim Konkursie

na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych

Komitet Redakcyjny "Państwa i Prawa" wyróżnił rozprawę doktorską pt.

"Prejudykat cywilny i cywilna kwestia prejudycjalna w postępowaniu karnym"

pana dra Adriana Zbiciaka,

asystenta w Katedrze Postępowania Karnego WPPKiA KUL.

Promotorem pracy jest pani dr. hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL, recenzentami: pan prof. dr. hab. Paweł Wiliński (UAM)

oraz pan dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG.

 

Serdecznie gratulujemy !


Informacja organizacyjna

Informujemy, że Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL jest jednostką organizacyjną odrębną i całkowicie niezależną od Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 

 

 


Nagroda Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych pracowników naukowych

Zapraszamy do ubiegania się o "Nagrodę Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych pracowników naukowych" przyznawaną za najlepszą oryginalną pracę naukową o charakterze twórczym z terenu działalności Oddziału.

 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami:

 

Pismo przewodnie

Strona internetowa Oddziału PAN w Lublinie

 

 

 


Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Znaczenie konstytucji w dziejach Polski i świata"

Konferencja pod patronatem honorowym

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzeja Dudy

 

 

link do wydarzenia

 


4th European Forum on Human Rights and Humanitarian Law

Zapraszamy do udziału w Konferencji w ramach 4 Europejskiego Forum Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego pt. "Time for individual, national and global solidarity: Domestic and international human rights norms and COVID-19"

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

link do wydarzenia:

 

 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaf33cb1499424e5186dbe29e7f9f18e2%40thread.tacv2/conversations?groupId=6d0d9265-63a0-492c-9fdd-db36a6c66089&tenantId=be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435