Godziny Dziekańskie

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy do udziału we Mszy św.w intencji

zmarłych Pracowników i Studentów WPPKiA KUL,

ich Rodzin i Przyjaciół,

 oraz

w intencji Społeczności akademickiej Wydziału i naszych Rodzin

o łaskę zdrowia.

 

Msza św. odbędzie się piątek 26 listopada 2021 roku

w Kościele Akademickim o godz. 8.00.

 

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć we Mszy św. stacjonarnie zachęcamy do uczestnictwa w transmisji.

 

W piątek 26 listopada 2021 roku od godz. 7.30 do godz. 9.10

obowiązują godziny dziekańskie.


Organizacja zajęć na WPPKiA od 15 listopada 2021 r.

  1. Administracja (stacjonarne, I stopnia) - studia w naprzemiennym trybie kształcenia; w tygodniu zajęć w formie zdalnej niektóre zajęcia odbywają się w trybie online i mieszanym (ogólnouniwersyteckie i misyjne oraz zajęcia, na których prowadzenie online wyraził zgodę Prodziekan ds kształcenia), zgodnie z rozkładem zajęć z października 2021 r

Okres

 

zajęcia w formie zdalnej

zajęcia w formie stacjonarnej i online lub mieszanej zgodnie z rozkładem zajęć z października 2021

15 - 26 listopada

III rok

I, II rok

29 list -

10 grudnia

I, II rok

III rok

13 - 23 grudnia

III rok

I, II rok

3 stycznia - 14 stycznia

I, II rok

III rok

17 stycznia - 27 stycznia

III rok

I, II rok

 

  1. Administracja (stacjonarne, II stopnia) - stacjonarnie z wyjątkiem niektórych zajęć odbywających się w trybie online na które wyraził zgodę Prodziekan ds kształcenia oraz zajęć ogólnouniwersyteckich i misyjnych, zgodnie z rozkładem zajęć z października 2021 r.

  2. Europeistyka, Prawo Unii Europejskiej - stacjonarnie (od 22.11.2021)

  3. Prawo (stacjonarne, jednolite, magisterskie)

studia w naprzemiennym trybie kształcenia:

 

 

Okres

zajęcia w formie zdalnej

zajęcia w formie stacjonarnej
i mieszanej zgodnie z rozkładem zajęć

z października 2021

15 - 26 listopada

rok IV i V

rok I, II, III

29 listopada -

10 grudnia

rok I, II, III

rok IV i V

13 - 23 grudnia

rok IV i V

rok I, II, III

3 - 14 stycznia

rok I, II, III

rok IV i V

17 - 27 stycznia

rok IV i V

rok I, II, III

 

  1. Prawo (niestacjonarne, jednolite, magisterskie) - zjazdy w trybie stacjonarnym co dwa tygodnie;

  2. Prawo kanoniczne (stacjonarne, jednolite, magisterskie) - stacjonarnie z wyjątkiem niektórych zajęć odbywających się w trybie online, na które wyraził zgodę Prodziekan ds kształcenia;

  3. Prawo kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie) – w trybie zdalnym, zgodnie z rozkładem zajęć;

  4. Prawo w biznesie (stacjonarne, II stopnia) - stacjonarnie z wyjątkiem niektórych zajęć odbywających się w trybie online, na które wyraził zgodę Prodziekan ds. kształcenia;

  5. Prawo (studia doktoranckie) - bez zmian, w trybie zdalnym.

 


Stypendia doktoranckie 2021/2022 - listy rankingowe

Decyzja Prorektora ds. studentów i doktorantów w sprawie stypendium doktoranckiego na IV roku i pierwszego przedłużenia studiów doktoranckich w roku akademickim 2021/2022 na podstawie rekomendacji Doktoranckiej Komisji Stypendialnej

 

listy rankingowe - stypendia doktoranckie 2021/2022

 

 

 


„Państwo i Prawo” wyróżniło najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie

 

Z satysfakcją i radością informujemy, że

w LVI Ogólnopolskim Konkursie

na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych

Komitet Redakcyjny "Państwa i Prawa" wyróżnił rozprawę doktorską pt.

"Prejudykat cywilny i cywilna kwestia prejudycjalna w postępowaniu karnym"

pana dra Adriana Zbiciaka,

asystenta w Katedrze Postępowania Karnego WPPKiA KUL.

Promotorem pracy jest pani dr. hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL, recenzentami: pan prof. dr. hab. Paweł Wiliński (UAM)

oraz pan dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG.

 

Serdecznie gratulujemy !


Nasz Absolwent Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Z radością informujemy, że nasz Absolwent

pan mgr Rafał Łomża,

seminarzysta seminarium z prawa finansowego prowadzonego przez

p. dra hab. Pawła Smolenia, prof. KUL oraz

p. dr hab. Beatę Kucię-Guściorę, prof. KUL

zdobył

I miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską.


Temat pracy Pana Rafała Łomży to "Miejsce świadczenia usług w podatku od towarów i usług". Promotorem pracy był prof dr hab Paweł Smoleń.
Podczas Gali Laureatów i Nagrodzonych która odbyła się 14 października 2021 roku w Warszawie zostały rozstrzygnięte dwie edycje konkursu tj. VII i VIII Ogólnopolskiego Konkursu "Podatki są proste jak drut" Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Konkurs kierowany jest do absolwentów uczelni szkół wyższych z całej Polski. Biorą w nim udział prace magisterskie ściśle poświęcone zagadnieniom z zakresu prawa podatkowego. Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne oraz rzeczowe.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Komunikat Dziekana WPPKiA KUL

Szanowni Państwo,

Studenci i Pracownicy WPPKiA

Rozpoczynamy rok akademicki 2021/2022 z nadzieją i radością z częściowego przynajmniej powrotu do nauczania stacjonarnego oraz możliwości bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich i studentów. Tym niemniej nie możemy zapominać, że w dalszym ciągu znajdujemy się w trudnym okresie pandemii COVID-19. Abyśmy mogli jak najdłużej funkcjonować w sposób jak najbardziej zbliżony do wyczekiwanej normalności, absolutnie konieczne jest zachowywanie przez nas wszystkich wszelkich obowiązujących restrykcji sanitarno-epidemiologicznych.

W związku z powyższym, w imieniu władz Wydziału przypominam o obowiązku zasłaniania w pomieszczeniach Uniwersytetu ust i nosa za pomocą maseczki oraz konieczności zachowywaniu dystansu społecznego, zarówno w salach dydaktycznych, jak i w windach, na ciągach komunikacyjnych itd. W przypadku wystąpienia objawów infekcji zachęcam Państwa Studentów do pozostania w odosobnieniu i uczestnictwa w zajęciach za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Jeżeli jeszcze nie skorzystali Państwo z możliwości zaszczepienia się przeciwko COVID-19, gorąco do tego zachęcam: jest to wyraz dojrzałości, troski i odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za Państwa najbliższych oraz naszą uniwersytecką wspólnotę.


Proszę prowadzących zajęcia o zwracanie uwagi na przestrzeganie na terenie Uniwersytetu obowiązujących przepisów i zaleceń. Proszę również o życzliwe reagowanie na potrzeby i postulaty Studentów związane z towarzyszącymi nam ograniczeniami, zwłaszcza jeżeli dotyczą one umożliwienia równoległej transmisji on-line zajęć prowadzonych w formule stacjonarnej lub mieszanej dla osób znajdujących się w izolacji lub na kwarantannie. Pierwsze doświadczenia z mieszaną formułą zajęć są pozytywne i dobrze rokują na przyszłość. Informuję, że w przypadkach wykrycia zachorowania na COVID-19 w grupie studenckiej nie zakładamy automatycznej zmiany formuły prowadzenia zajęć na tryb zdalny, ale – co do zasady – tryb mieszany, który umożliwi dalszy stacjonarny udział w zajęciach osobom zaszczepionym, wyłączonym z obowiązku odbycia kwarantanny oraz – za pośrednictwem platformy MS Teams – tym, których decyzja taka będzie dotyczyć.

 

 

                 Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

                  Prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet


Powołanie Pracowników WPPKiA KULdo Rady Naukowej przy Ministrze ds. Rozwoju Samorządu

 

Powołanie Pracowników WPPKiA KUL

do Rady Naukowej przy Ministrze ds. Rozwoju Samorządu

 

Z radością informujemy, że w dniu 29 września 2021 roku

Minister ds. Rozwoju Samorządu powołał Radę Naukową

ds. samorządu terytorialnego

W Radzie zasiada:

Pan dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL

Przewodniczący Rady Naukowej przy Ministrze ds. rozwoju samorządu

Kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji WPPKiA KUL

pan prof. Stanisław Wrzosek

oraz

pan dr hab. Michał Domagała.

 

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 


Nominacja profesorska dla pani dr hab. Magdaleny Pyter

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 roku

pani dr hab. Magdalena Pyter

otrzymała tytuł profesora nauk społecznych

w dyscyplinie nauki prawne.

 

Pani Profesor serdecznie gratulujemy!


Informacja organizacyjna

Informujemy, że Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL jest jednostką organizacyjną odrębną i całkowicie niezależną od Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 

 

 


Nagroda Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych pracowników naukowych

Zapraszamy do ubiegania się o "Nagrodę Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych pracowników naukowych" przyznawaną za najlepszą oryginalną pracę naukową o charakterze twórczym z terenu działalności Oddziału.

 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami:

 

Pismo przewodnie

Strona internetowa Oddziału PAN w Lublinie