Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że dostęp do systemu informacji prawnej LEX,

autoryzowany za pomocą sieci HAN, został wydłużony do 30.09.2020r.

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 29 czerwca 2020 r.

wybrano przedstawicieli Instytutu Prawa Kanonicznego na kadencję 2020-2024:

 

1. przedstawiciel dyscypliny prawo kanoniczne do Senatu KUL:

    ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL

 

2. przedstawiciel dyscypliny prawo kanoniczne do Rady Szkoły Doktorskiej:

    ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL

 

3. członek komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników:

    ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL

 

Serdecznie gratulujemy

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że w wyniku wyborów Dziekana Wydziału Prawa Prawa Kanonicznego i Administracji na kadencję 2020-2024 przeprowadzonych w dniu 29 czerwca 2020 r.  dziekanem WPPKiA został wybrany Pan dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL.

 

Protokół głosowania w wyborach dziekana WPPKiA

 

Serdecznie gratulujemy

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 29 czerwca 2020 r.

wybrano przedstawicieli Instytutu Nauk Prawnych na kadencję 2020-2024:

 

1. przedstawiciel dyscypliny nauki prawne do Senatu KUL:

    dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL

 

2. przedstawiciel dyscypliny nauki prawne do Rady Szkoły Doktorskiej:

    dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

 

3. członek komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników:

    dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL

 

Serdecznie gratulujemy

Szanowni Państwo

 

uprzejmie informujemy, że WPPKiA KUL znalazł się w pierwszej dziesiątce
wśród Uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce
w XIV rankingu Wydziałów Prawa Gazety Prawnej.
Wydział zajął miejsce 9 wśród 15 Uczelni publicznych
oraz miejsce 10 wśród 24 wszystkich ocenianych Uczelni.
Jest to najlepsza pozycja Wydziału od 9 lat.
Dziękujemy za wszystkie działania zmierzające do poprawy jakości kształcenia
oraz jakości działalności naukowej.
Wszystkim Nauczycielom akademickim, Pracownikom administracji Wydziału oraz Studentom serdecznie gratulujemy życząc utrzymania trendu w przyszłym roku.

 

Kolegium Dziekańskie WPPKiA

Szanowni Państwo

 

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami oraz wzięcia udziału w konkursach na najlepszą pracę magisterską lub rozprawę doktorską, organizowanych przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. z zakresu ustawodawstwa handlowego i gospodarczego oraz prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Do konkursów mogą być zgłoszone prace i rozprawy obronione w okresie 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2020 r.

 

Konkursy PWE - list przewodni

 

Regulamin konkursu z zakresu ustawodawstwa handlowego i gospodarczego

 

Regulamin konkursu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego

 

Z radością i satysfakcją informujemy, że pracownicy Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji:
Prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek oraz Dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL zostali powołani do pełnienia funkcji Eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach:
1. nauki prawne
2. nauki o polityce i administracji - w ramach kadencji PKA 2020-2023.

 

Serdecznie gratulujemy

Szanowni Państwo Pracownicy i Studenci WPPKiA

 

niżej publikujemy zarządzenie Rektora nr ROP-0101-167/20 z dnia 27 maja 2020 r.  w sprawie trybu organizacji i przeprowadzania sesji egzaminacyjnej i egzaminów dyplomowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2,

z prośbą o zapoznanie się.

 

Zarządzenie z dnia 27 maja 2020 r.

załącznik nr 1 - wniosek o przeprowadzenie egzaminu zdalnego

załącznik nr 2 - formularz recenzji pracy dyplomowej

Zapraszamy studentów - absolwentów WPPKiA do wzięcia udziału w rekrutacji do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP).

Rekrutacja w 2020 r. została przesunięta na drugą połowę roku.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi materiałami

 

Zaproszenie do wzięcia udziału w rekrutacji

 

Informacja - rekrutacja KSAP 2020

 

 

 

 

07.04.2020 - 30.09.2020

Zdalne nauczanie na WPPKiA

Szanowni  Państwo, Studentki i Studenci  WPPKiA KUL
W trosce o zapewnienie najwyższego poziomu nauczania realizowanego w formach zdalnych udostępniamy adres email na który mogą Państwo zgłaszać prośby, ewentualne uwagi lub opinie dotyczące kształcenia prowadzonego na Wydziale.

Korespondencję w tym przedmiocie prosimy kierować na
adres poczty e-mail:  zdalnewppkia@kul.pl.

W związku z ograniczeniem funkcjonowania Uniwersytetu z uwagi na obecną sytuację epidemiczną,  termin tegorocznej edycji konkursu "Znaj swoje prawa" zostaje przełożony na 15 października 2020 r.

 

 

 

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Fundacja Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka”

zapraszają Uczniów szkół ponadpodstawowych
 
do udziału w kolejnej edycji konkursu pt. "Znaj swoje prawa".

Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat przysługujących im praw w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachęcenie ich do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie. Bieżąca edycja konkursu poświęcona została wybranym zagadnieniom statusu prawnego konsumenta.
 
Zwycięzca konkursu otrzyma indeks na kierunek  prawo oraz nagrody rzeczowe.

 

 

Informacje o konkursie oraz warunki uczestnictwa

 

Regulamin konkursu