Zajęcia dydaktyczne aktualnie prowadzone w KUL

Dotychczasowe doświadczenie
dydaktyczne

 

 • 2011 - obecnie - zajęcia na Studiach podyplomowych w zakresie przyrodoznawstwa lub na Studiach podyplomowych w zakresie przyrody dla liceum (KUL)
  • Antropogeneza i ekologia człowieka – wykład
  • Biogeochemia i mezoświat – wykład
  • Biologia molekularna – wykład
  • Biologia molekularna i inżynieria genetyczna
  • Biologia systemów– wykład
  • Ekologia i ochrona środowiska - zajęcia terenowe
  • Hydrochemia i astrobiologia - wykład
  • Nauka i statystyka
  • Ontogeneza i filogeneza - wykład
  • Seminarium dyplomowe: biosystemy
 • 2010 - obecnie - Katedra Filozofii Biologii zajęcia na kierunku studiów Przyrodaznawstwo i filozofia przyrody (KUL)
  • Astrobiologia – wykład
  • Biologia molekularna i genetyka – wykład
  • Biologia rozwoju i fizjologia – wykład
  • Biologiczne podstawy filozofii przyrody ożywionej (ćwiczenia)
  • Biosystemogeneza – wykład
  • Ekologia i ochrona środowiska – wykład
  • Ekologia i ochrona środowiska – zajęcia terenowe
  • Hydrochemia i hydrobiologia – wykład
  • Ontogeneza – wykład
  • Podstawy biologii komórki – wykład
  • Praktyki pedagogiczne ciągłe (praktyki) – opiekun specjalizacji nauczycielskiej
  • Praktyki pedagogiczne śródroczne (praktyki) – opiekun specjalizacji nauczycielskiej
 • 2006 – 2009 - Wykładowca w Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych dla Nauczycieli PRZYRODA (KUL)
  • Procesy fizyczne i chemiczne
  • Procesy życiowe
  • Zajęcia terenowe
  • Seminarium dyplomowe
 • 2002 – 2009 - Katedra Filozofii Biologii (KUL)
  • Seminarium z biofilozofii (w roku akad. 2006/7)
  • Geneza życia – wykład (w roku akad. 2006/7)
  • Fizjologia zwierząt i człowieka – wykład
  • Geneza życia – ćwiczenia
  • Ćwiczenia z ewolucjonizmu
  • Ćwiczenia z ekologii
  • Ćwiczenia z fizjologii roślin
  • Biofizyczne podstawy filozofii przyrody ożywionej - ćwiczenia
  • Konwersatorium z biofizycznych podstaw ochrony środowiska
  • Podstawy użytkowania komputerów (w roku ak. 2002/3, 2003/4, 2005/6)
 • 2003 – 2006 - Lubuska Akademia Nauczycieli w Zielonej Górze (umowa o dzieło)
 • 2002 – 2004 - Politechnika Lubelska (zajęcia zlecone/umowa o dzieło)
  • Laboratorium z biologii sanitarnej
  • Ćwiczenia z ekologii środowiska
 • 2001 – 2005 - Studia Podyplomowe Przyroda na II etapie kształcenia szkoły zreformowanej (KUL)
  • Podstawy procesów życiowych
  • Zajęcia terenowe
 • 1998 – 2002 - Katedra Botaniki i Hydrobiologii (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, KUL)
  • Ćwiczenia z botaniki ogólnej i systematycznej
  • Ćwiczenia z hydrobiologii
  • Ćwiczenia z zagrożeń i ochrony ekosystemów wodnych
  • Zajęcia terenowe
 • 1998 i 2000 - Opiekun praktyk wakacyjnych dla studentów III i IV roku ochrony środowiska
  • Praktyki w ramach Proseminarium i Seminarium z ekologii zespołów wodnych i wodno-lądowych
 • 1995 – 2002 - Egzaminator na egzaminach wstępnych na kierunki:
  • psychologia
  • pedagogika
  • socjologia
 • 1994 – 1998 - Katedra Biologii Środowiska i Ochrony Wód (Wydział Filozofii, KUL)
  • Ćwiczenia z zoologii ogólnej i systematycznej
  • Ćwiczenia z botaniki ogólnej i systematycznej
  • Ćwiczenia z ochrony środowiska
  • Ćwiczenia z ochrony przyrody
 • 1994 - Nauczyciel fizyki i matematyki w Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechocinku.

 

Autor: Andrzej Zet_igrek_ka_u_beck
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014, godz. 10:54 - Andrzej Zykubek