Piotr MoskalApologia religii katolickiej„Dziś ktoś, kto w miejscu pracy przyznaje się do bycia praktykującym katolikiem, musi umieć uzasadnić swój wybór” (kard. Christoph Schönborn).

 

Książka zawiera apologię religii katolickiej. Chodzi o apologię rozumianą jako uzasadnienie czy usprawiedliwienie uznania za prawdziwą doktryny katolickiej oraz życia zgodnego z tą doktryną.

 

Struktura książki jest następująca:

1: Częściowe uzasadnienie religii katolickiej

2: Racjonalność wiary w objawienie Boże

3: Historyczna prawdziwość wydarzeń objawieniowych w świetle badań naukowych

4: Moc wyjaśniająca doktryny katolickiej

5: Racje pragmatyczne

6: Zachęta do wiary

 

Apologia religii katolickiej pióra ks. Piotra Moskala nie jest wyrazem doraźnej apologetyki skierowanej polemicznie ku konkretnym zarzutom stawianym przez innych doktrynie i praktyce duszpasterskiej Kościoła katolickiego. Jest czymś znacznie więcej! Jest interesującą próbą, jakiej brak w polskim piśmiennictwie współczesnym, zmierzenia się z okazaniem Piotr Moskal Apology for the Catholic Religionracji nadziei, jaką żywi wierzący” (ks. dr hab. Sławomir Szczyrba).

 

„Niewątpliwym atutem ocenianej książki jest zagadnienie, które podejmuje. Nie ulega bowiem wątpliwości, że po okresie dominacji – przynajmniej postulowanej – postawy dialogu katolicyzmu ze ‘światem’ współczesnym […], rzeczowa apologia jest mu bardzo potrzebna. Jej konieczność staje się nagląca nie tylko z racji kwestionowania podstaw chrześcijaństwa przez świat zewnętrzny (współczesną kulturę Zachodu), ale jeszcze bardziej z powodu doktrynalnego zamętu w samym Kościele Chrystusowym. […] Recenzowana książka prezentuje oryginalną wersję apologii religii. Odbiega od tego, jak na ten temat piszą zarówno teologowie, jak i filozofowie. Autor nie ukrywa, że pisze z pozycji filozofa i teologa katolickiego; jego apologijna refleksja stanowi istotny wkład we współczesną dyskusję nad wiarygodnością Kościoła rzymskokatolickiego” (ks. prof. dr hab. Jan Perszon).

 


 

Piotr Moskal. Apology for the Catholic Religion. Przeł. Dominika Bugno-Narecka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013;

Piotr Moskal. Apologia religii katolickiej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2014, godz. 18:23 - Anna Starościc