Zmarł prof. KUL dr hab. Zdzisław Dywan

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 18. maja 2020 r.

w wieku 69 lat zmarł nagle

 

Prof. Zdzisław Dywan

 

Urodzony 22 kwietnia 1951 r.

związany z KULem nieprzerwanie od roku 1970
twórca i wieloletni kierownik Katedry Podstaw Informatyki
wybitny logik specjalizujący się w logice formalnej,

logice programowania, historii logiki,

zastosowaniach informatyki w ekonomii,

pionier informatyzacji na KULu


Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się na

Cmentarzu Komunalnym w Lublinie
przy Drodze Męczenników Majdanka 71

 o godz. 15.00 we czwartek, 21. maja 2020 r.

 

 

Bliskim Śp. Pana Profesora składamy wyrazy współczucia
i łączymy się w modlitwie za Zmarłego.

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

 


Organizacja pracy Sekretariatu Wydziału Filozofii

 


W związku z Zarządzeniem Rektora KUL od 18 marca br. Sekretariat Wydziału działa wyłącznie w trybie zdalnym, w normalnych godzinach pracy 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.

Z pracownikami Sekretariatu Wydziału można kontaktować się mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe znajdą Państwo tutaj


Tutaj znajdą Państwo adresy mailowe do Władz Wydziału.

 


Informacja w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

W związku z sytuacją epidemiologiczną 11 marca 2020r. Zarządzeniem Rektora KUL ze skutkiem natychmiastowym odwołuje się:

 

  • wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz szkolenia i inne spotkania na terenie KUL, prowadzący zajęcia dydaktyczne udostępnią ich treść w formie elektronicznej lub będą prowadzić zajęcia w trybie e-learningowym
  • wszystkie konferencje, imprezy i wydarzenia organizowane przez Uniwersytet i w budynkach KUL
  • zagraniczne i krajowe wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów

a także:

  • wstrzymuje się kwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin w domach studenckich.
  • zamyka się czytelnie Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, Archiwum KUL oraz Muzeum KUL

 

Prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem Zarządzenia. Zarządzenie obowiązuje do odwołania.

 

Dodatkowe pytania i informacje należy kierować na adres: pytania@kul.pl

 

Prosimy równocześnie o śledzenie aktualnych komunikatów na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Tekst Zarządzenia


Information regarding prevention of the spread of SARS-CoV-2 virus

Due to the epidemiological situation, by Order of Rector of the John Paul II Catholic University of Lublin (KUL) of 11 March 2020, the following shall be cancelled with immediate effect:

 

  • all classes offered within full-time and part-time programmes for students and participants of non-degree postgraduate programmes as well as trainings and other meetings held at KUL premises or facilties. Lecturers shall make the course content available in an electronic form or shall deliver courses in the form of e-learning
  • all conferences and events organized by KUL and in KUL buildings
  • all foreign and domestic mobilities and business trips of staff, students and doctoral students
  • admissions of new students and/or staff to KUL dormitories and any visits to them
  • the functioning of reading rooms of KUL University Library, KUL Archives and KUL Museum.

 

You are requested to read the full text of the Order. The Order is valid until further notice.

 

 

In case of any questions, please send them at pytania@kul.pl

 

Please also regularly check the current announcements of the Chief Sanitary Inspectorate of the State Sanitary Inspection (GIS) and Ministry of Science and Higher Education.

 

The full text of the Rector’s Order.


Zarządzenie Rektora KUL w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-84/20

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 wśród społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

          

Na podstawie § 25 ust. 1  Statutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  oraz w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz na świecie, związaną z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2, w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), zarządza się, co następuje: 

Czytaj dalej...