SAMORZĄD STUDENTÓW WPPKiA   facebook.jpg
Samorząd studentów został powołany w celu obrony i reprezentowania interesów studentów WPPKiA. Członkami Samorządu są przedstawiciele studentów oraz starostowie wszystkich lat studiów na Wydziale. [+więcej+]

 

 
KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW PRAWA   facebook.jpg
knsp_120.jpgIdeą towarzyszą­cą powstaniu Koła Naukowego Studentów Prawa było akty­wizowanie studentów do działalności naukowej wykra­czającej poza ramy zajęć dydaktycznych. Studenci zrzeszeni w Kole rozwijają zainteresowania naukowe i umiejętności praktyczne, wykorzystują możliwości związane z rozwojem technologicznym. [+ więcej +
 

KOŁO NAUKOWE KANONISTÓW
logo_knkAktywność Koła skupia się przede wszystkim na pogłębianiu wiedzy z zakresu prawa kanonicznego, służeniu pomocą w rozwijaniu samodzielnych zainteresowań naukowych i kulturalnych studentów oraz nawiązywaniu współpracy ze środowiskiem kanonistów w Polsce. [+ więcej +]

 

 

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW ADMINISTRACJI   facebook.jpg
knaDo głównych zadań Koła należy: inicjowanie przedsięwzięć związanych z organizacją życia studenckiego, organizowanie konferencji, kursów i szkoleń, popularyzacja wiedzy z zakresu prawa i administracji, nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami studenckimi i pozarządowymi, działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych studentów oraz promocja absolwentów i ułatwienie im kontaktu z przyszłymi pracodawcami. [+więcej+]

 

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW EUROPEISTYKI "EURO-KUL" facebook.jpg 
Koło działając na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL skupia wokół siebie studentów zainteresowanych zjawiskami prawnymi, ekonomicznymi, historycznymi i politycznymi zachodzącymi w Unii Europejskiej czyli szeroko rozumianą Integracją Europejską. [+więcej+]

 

RADA DOKTORANTÓW KUL facebook.jpg

RD_KUL_logo.jpgJest organem uchwałodawczym Samorządu Doktorantów a do jej kompetencji należą m.in.: uchwalanie regulaminów Samorządu Doktorantów i Kodeksu Etyki Doktoranta, wybor i odwoływanie Przewodniczącego Rady, Prezesa, członków Zarządu i sądu koleżenskiego oraz przedstawicieli doktorantów w komisjach senackich oraz innych instytucjach przewidujących udział doktorantów [+więcej+]

 


 

STOWARZYSZENIE STUDENCKIE „LEGIA AKADEMICKA” KUL
Stowarzyszenie Studenckie „Legia Akademicka” KUL powstało w marcu 2004 roku. Zrzesza ono przede wszystkim studentów uczestniczących w programie Studium Przysposobienia Obronnego Studentów KUL, a także innych studentów i absolwentów naszej uczelni zainteresowanych tematyką wojskową i kultywowaniem tradycji oręża polskiego. [+ więcej + ]

 


 

UNIWERSYTECKA PORADNIA PRAWNA
 Idea uniwersyteckich poradni prawnych (tzw. klinik prawa) powstała w Stanach Zjednoczonych. Jej celem jest przede wszystkim zwiększenie dostępności do bezpłatnej pomocy prawnej osobom najuboższym. Z punktu widzenia studentów prawa, którzy świadczą pomoc pod nadzorem merytorycznym pracowników naukowych Uniwersytetu, uczestnictwo w poradni uczy praktycznej aplikacji zdobytych na zajęciach informacji oraz propaguje postawy działalności pro bono. [+ więcej +]

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2015, godz. 10:35 - Marta Ordon