IV Jesienna Konferencja Logiki KULKatedra Logiki KUL zaprasza na IV Jesienną Konferencję Logiki KUL pt. Logika w teologii. Konferencja odbędzie się 20 listopada (wtorek) 2012 r. w Gmachu Głównym KUL.

 

W średniowieczu często nazywano filozofię ancilla theologiae, zaś zgodnie z dokonaną przez Andronikosa systematyzacją pism Arystotelesa logika stanowi organon, narzędzie filozofii. Jeśli założyć przechodniość relacji służebności, logika winna być użyteczna w teologii. Rodzi się pytanie o korzyści (i, być może, niebezpieczeństwa) stosowania narzędzi logicznych w teologii, przy czym idąc za św. Tomaszem z Akwinu, warto pamiętać, że teologia to nie tylko teologia objawiona, ale i teologia naturalna (np. aktywność wielu współczesnych filozofów analitycznych dotyczy właśnie teologii naturalnej).

 

Zaangażowanie logiki w teologii naturalnej tradycyjnie zwykło się kojarzyć z formalizacją argumentów za istnieniem Boga. Tymczasem zaangażowanie logiki idzie znacznie dalej i dotyczy takich problemów jak uzasadnianie w naukach teologicznych, struktura logiczna argumentacji teologicznej, analiza pojęć teologicznych i ogólnie języka teologii (np. takich pojęć jak wiara, autorytet). Jak się wydaje we współczesnej logice (szeroko pojętej) zagadnienia te są szeroko dyskutowane. Temat metodologii teologii oraz relacji logika - teologia zajmuje znaczące miejsce w pracach pracowników Wydziału Filozofii KUL (m. in. S. Kamińskiego, J. Herbuta czy Z. Zdybickiej).

 

Zagadnienie będące przedmiotem konferencji rozpada się na dwie grupy problemów:

  • problem użyteczności logiki (w tym w szczególności logik nieklasycznych) do analizy rozumowań przeprowadzanych na gruncie teologii,
  • kwestie metodologicznych podstaw i założeń teologii oraz stosowania narzędzi (i pojęć) logicznych w dociekaniach teologicznych.

 

Mamy nadzieję, iż konferencja da asumpt dla nowych dociekań ukazujących korzyści ze stosowania narzędzi logicznych w teologii.

 

Organizatorzy pragną zaznaczyć, że konferencja ze względu na przedmiot zainteresowań jest adresowana zarówno do logików, teologów jak i filozofów czy metodologów nauk humanistycznych.

  • Udział w konferencji jest bezpłatny.
  • Uczestnicy konferencji będą mogli we własnym zakresie wykupić posiłki w mensie akademickiej KUL.
  • Organizatorzy nie zapewniają miejsc noclegowych.

 

Zgłoszenia udziału w konferencji i abstrakty referatów można zgłaszać pod adresem lechmar@kul.pl do dnia 10 października 2012 r.

 

ks. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL

Kierownik Katedry Logiki KUL

 

dr hab. Marek Lechniak

Organizator konferencji

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2012, godz. 10:33 - Andrzej Zykubek