IV Jesienna Konferencja Logiki KUL

 

Katedra Logiki KUL zaprasza do udziału w V Jesiennej Konferencji Logiki Logika a normy, która odbędzie się 14 listopada 2013 r. w s. 208 (Gmach Główny). Celem konferencji jest spojrzenie na dwie grupy problemów:

 • pierwszy to problem użyteczności logiki (systemów logiki, metod stosowanych w logice, rezultatów badawczych) dla analizy wypowiedzi normatywnych i rozumowań dotyczących norm,
 • drugi dotyczy roli, jaką odgrywają filozoficzne (prawnicze) koncepcje norm w tworzeniu konstrukcji logicznych (logiki norm i logik deontycznych).

 

 

Program

 • 9.00 Otwarcie konferencji - Monika Walczak, Prodziekan Wydziału Filozofii KUL

SESJA I (prowadzący R. Trypuz)

 • 9.15 Janusz Czelakowski (UO Opole), Normy z perspektywy teorii działania
 • 10.00 Zdzisław Dywan (KUL), Niezupełność Halldena - próba wyjaśnienia pewnego paradoksu alternatywy
  • 10.45 przerwa na kawę

SESJA II (prowadzący M. Lechniak)

 • 11.00 Anna Brożek, Jacek Jadacki (UW Warszawa), Prototeoretyczne intuicje logiki norm
 • 11.45 Marek Piechowiak (SWPS Instytut Prawa, Poznań), Definiowanie prawnonaturalnego uzasadnienia normy
 • 12.30 Piotr Kulicki (KUL), O normach pierwotnych i pochodnych
  • 13.15 przerwa obiadowa

SESJA III (prowadzący P. Kulicki)

 • 14.30 Damian Gil (KU L), Logika nowelizacji w obszarze prawa karnego
 • 14.50 Magdalena Latacz, (UJ Kraków), Zastosowanie logiki w wykładni prawa
 • 15.05 Klara Tomaszek (KU L), Racjonalny ustawodawca? Analiza błędów logicznych w prawie polskim
  • 15.20 Dyskusja
 • 15.45 Przerwa na kawę

SESJA IV (prowadzący A. Kozanecka-Dymek)

 • 16.00 Bartłomiej Krzos (WSD Sandomierz), Deontyczna logika indukcjonistyczna? System Kalinowskiego
 • 16.15 Marek Jakubiec (UJ, UPJPII Kraków) Dylemat Jørgensena jako problem logiki prawniczej i propozycja jego przezwyciężenia przy wykorzystaniu semantyki światów możliwych
  • 16.30 Dyskusja
 • 16.50 Maciej Kasprzyk (UWM Olsztyn), Logika potoczna a normy
 • 17.05 Piotr Kozak (UW Warszawa), O kilku problemach z normami zezwalającymi i o pewnym dylemacie kierowania się regułą
 • 17.20 Michał Piekarz (UP Kraków), Powinien jedno, drugie, czy obydwa? Sytuacja tragiczna jako problem logiczny
  • 17.35 Dyskusja
 • 18.00 Zakończenie konferencji

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2013, godz. 07:50 - Magdalena Leszczyńska