Katedra Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa KUL oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych serdecznie zapraszają 29 maja (w piątek) 2015 r. na międzynarodową konferencję pt. Józef Wittlin pisarz kulturowego pogranicza.


Gość Honorowy
Pani Elżbieta Wittlin-Lipton - córka Pisarza


Program

 • 9.00 Powitanie uczestników i otwarcie konferencji: Prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski - Kierownik Katedry Kultury i Sztuki KUL, Prof. dr hab. Krzysztof Narecki - Prorektor KUL
 • 9.10 Dr Ewa Wielgosz (Przemyśl-Rzeszów) - Poetycki testament Józefa Wittlina
 • 9.30 Mgr Hanna Trubicka (Uniwersytet Adama Mickiewicza) - Wizja kultury w eseistyce Józefa Wittlina
 • 9.50 Dr Trinidad Marin Villora (Uniwersytet Wrocławski)- Notes on Spain by Józef Wittlin
  • 10.20 Dyskusja
  • 10.45 Przerwa kawowa
 • 11.10 Dr Jolanta Doschek (Uniwersytet Wiedeński) - Nieco o „Etapach” Józefa Wittlina
 • 11.30 Prof. dr hab. Alois Woldan (Uniwersytet Wiedeński) - Mój Lwów Józefa Wittlina w kontekście niemieckim, polskim i ukraińskim
 • 11.50 Prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Europa Józefa Wittlina
  • 12.15 Dyskusja
  • 12.45 Przerwa obiadowa
 • 15.00 Dr hab. Łukasz Tischner (Uniwersytet Jagielloński) - Odmiany doświadczenia religijnego w „Soli ziemi”
 • 15.20 Mgr Wiesław Setlak (Uniwersytet Rzeszowski) - Piotr Niewiadomski i Józef Szwejk: „c. k. nomadzi”. Uwagi porównawcze z perspektywy geopoetyki
 • 15.40 Prof. Patrick Corness (Uniwersytet Coventry) - Niektóre luki i translatorskie przesunięcia w tłumaczeniu na angielski „Soli ziemi”
  • 16.00 Dyskusja
  • 16.20 Przerwa kawowa
 • 16.40 Dr Jan Andrzej Choroszy (Uniwersytet Wrocławski) Korespondencja Józefa Wittlina ze Stanisławem Vincenzem
 • 17.00 Prof. dr hab. Violetta Wajs-Milewska (Uniwersytet w Białymstoku) Józef Wittlin - glosa do radiowej aktywności
 • 17.20 Prof. dr hab. Nina Taylor-Terlecka (Uniwersytet w Oxfordzie) - Francuska recepcja Józefa Wittlina
  • 17.40 Dyskusja
 • 18.00 Zakończenie konferencji - Prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2015, godz. 19:58 - Andrzej Zykubek