W ramach promocji działań projakościowych Dziekan Wydziału Filozofii KUL przyjął "Regulamin przyznawania jednorazowego wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Filozofii KUL za przygotowanie skryptów dydaktycznych wypłacanego z tytułu podejmowania działań projakościowych". Celem niniejszego przedsięwzięcia jest przygotowanie skryptów z zakresu etyki, logiki oraz historii filozofii dla studentów całego Uniwersytetu.

 

Dokumenty:

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2013, godz. 08:01 - Anna Starościc