Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 Komisja w poniższym składzie została powołana 19.11.2019 r. 

 

 

 • Przewodniczący
  • ks. dr hab. Dariusz DĄBEK
 • Dyrektor Instytutu Filozofii:
  • dr hab. Piotr KULICKI, prof. KUL
 • Koordynatorzy kierunków:
  • dr hab. Bożena CZERNECKA-REJ, prof. KUL (filozofia)
  • dr hab. Paweł GONDEK (retoryka stosowana)
  • dr hab. Anna KAWALEC, prof. KUL (Applied Anthropology)
  • dr hab. Zbigniew WRÓBLEWSKI, prof. KUL (kognitywistyka)
 • Przedstawiciele studentów:
  • Maksymilian PAŻUCHA
  • Alicja PLUTA
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia, Sekretarz Komisji:
  • dr Anna KOZANECKA-DYMEK

 • Kompetencje Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia: pobierz plik
 • Kompetencje Pełnomocnika Dziekana ds. jakości kształcenia: pobierz plik

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2021, godz. 14:08 - Anna Szałek