Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 Komisja w poniższym składzie została powołana 01.09.2016 r. 

 

 

 • Przewodniczący
  • dr hab. Piotr KULICKI, prof. KUL
 • Dyrektorzy instytutów:
  • dr hab. Marek LECHNIAK (Instytut Filozofii)
  • dr hab. Paweł GONDEK (Instytut Kulturoznawstwa)
 • Koordynatorzy kierunków:
  • dr hab. Zbigniew WRÓBLEWSKI, prof. KUL (kognitywistyka)
 • Kierownicy studiów podyplomowych:
  • dr Justyna HERDA
 • Przedstawiciel doktorantów delegowany przez Radę Doktorantów
  • vacat
 • Przedstawiciel studentów - przewodnicząca Samorządu Studentów Wydziału Filozofii
  • vacat
 • Przedstawiciel Uniwersyteckiego Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego
  • mgr Dorota BIS
 • Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia, Sekretarz Komisji
  • dr Anna KOZANECKA-DYMEK
 • Kompetencje Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia: pobierz plik
 • Kompetencje Pełnomocnika Dziekana ds. jakości kształcenia: pobierz plik

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2019, godz. 09:03 - Anna Szałek