Wykaz prac drukowanych
ks. Franciszka Drączkowskiego

agape
abc
blogoslawieni
droga
doboga
ewangelizacja
godnosc
gott
kosciol
milosc
nowa
ojcowie
patrologia
patrologia2
pokoj
poza
salve


wczesnochrze
chorzy
metoda
naszepow
geometrischer
skrot

Wykaz skrótów
EK - Encyklopedia Katolicka, Lublin 1973;
HM - Homo Meditans, Lublin 1984;
RTK - "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne";

1973
1. Bage, EK I 1257;
2. Bagnoregio, EK I 1258;

1975
3. Dowartościowanie kultury intelektualnej przez Klemensa Aleksandryjskiego jako rezultat polemiki antyheretyckiej, "Studia Pelplińskie" 5 (1975) 177-199;

1976
4. Barranca Barmeja, EK II 62;
5. Barranquilla, EK II 62;
6. Bucaramanga, EK II 1144;

1978
7. Aktualny stan badań nad Klemensem Aleksandryjskim, "Collectanea Theologica" 48 (1978) z. 3, 175-177;
8. Formy i zasady pierwszych wspólnot chrześcijańskich na podstawie Stromatów Klemensa Aleksandryjskiego, RTK 25 (1978) z. 4, 7-10;
9. Struktury semantyczne wyrazu paideia w Stromateis Klemensa Aleksandryjskiego, w: Z zagadnień literatury greckiej, pod red. J. Pliszczyńskiej, Lublin 1978, 127-151;

1979
10. Dafne, EK III 969-970;
11. Dekster, EK III 1122;
12. Delfy, EK III 1129-1130;
13. Demeter, EK III 1142-1144;
14. Dezydery, EK III 1230;
15. Dhimmi, EK III 1238;
16. Diatessaron, EK III 1296-1297;
17. Didascalia apostolskie, EK III 1303-1304;
18. Dionizos, EK III 1334-1336 (współautorstwo);
19. Dionizy Bar Salibi, EK III 1339;
20. Dionizy Mały, EK III 1340-1341;
21. Dioskur papież, EK III 1344;
22. Dioskur patriarcha, EK III 1343-1344;
23. Kerygmat pisemny w teorii i praktyce Klemensa Aleksandryjskiego, RTK 26 (1979) z. 6, 21-43;
24. Klemens Aleksandryjski - pedagog oświeconych, "Ateneum Kapłańskie" 93 (1979) 27-36;
25. Wychowawcza funkcja Prawa Starego Testamentu w koncepcji Klemensa Aleksandryjskiego, RTK 26 (1979) z. 3, 17-36;

1980
26. Agape istotą chrześcijaństwa według Klemensa Aleksandryjskiego, "Studia Pelplińskie" 11 (1980) 101-127;
27. Agape w pismach Klemensa Aleksandryjskiego, Pelplin-Lublin 1980, ss 149 (offset);
Recenzja:
- H. Wolak, "Vox Patrum" 1 (1981) 77-79;
28. Miejsce i rola bojaźni Bożej (fobos) na drodze dążenia do doskonałości chrześcijańskiej według Klemensa Aleksandryjskiego, RTK 27 (1980) z. 3, 21-30;
29. Qua paideia Clemens Alexandrinus imbutus appareat in animadvertenda falsa gnosi, "Studia Antiquitatis Christianae" 2 (1980) 37-83;

1981
30. Kościół jako szkoła Logosu w doktrynie Klemensa Aleksandryjskiego, RTK 28 (1981) z. 4, 127-143;
31. Znaczenie słów Klemensa Aleksandryjskiego "modlitwa jest rozmową z Bogiem" w ich kontekście bliższym i dalszym, Tarnowskie Studia Teologiczne 8 (1981) 129-132;

1982
32. O regule św. Benedykta bez benedyktyńskiej pokory, Vox Patrum 3 (1982) 160-168 (Recenzja pracy E. F. Saner, Benediktsregel und Weltlente, Augustin - Hangelar 1980);

1983
33. Doctrina Patrum, EK IV 2-3;
34. Donatyzm, EK IV 111-113;
35. Donus, EK IV 116-117;
36. Drakoncjusz, EK IV 183;
37. Dydym Ślepy, EK IV 414-415;
38. Dyktyniusz z Astorgii, EK IV 416-417;
39. Dziech Józef, EK IV 464;
40. Efrem, EK IV 681-683;
41. Egbert z Yorku, EK IV 686;
42. Ekumeniusz, EK IV 852-853;
43. Eliasz, EK IV 888;
44. Elipidiusz Rustyk, EK IV 902;
45. Elwira, EK IV 906-907;
46. Enaniszo, EK IV 982;
47. Ennodiusz; EK IV 1009-1020;
48. Epidauros, EK IV 1019-1020;
49. Epifaniusz, EK IV 1021-1023;
50. Epitoma, EK IV 1054;
51. Eros, EK IV 1094-1095;
52. Eucheriusz, EK IV 1283-1284;
53. Eugeniusz II (III), EK IV 1293-1294;
54. Eusebius Gallinacus, EK IV 1339;
55. Eutropiusz, EK IV 1346;
56. Eutropiusz Prezbiter, EK IV 1347;
57. Euzebiusz z Cezarei, EK IV 1351-1355;
58. Euzebiusz z Doryleum, EK IV 1355;
59. Euzebiusz z Samosat; EK IV 1356-1357;
60. Ewagriusz Prezbiter, EK IV 1374;
61. Ewagriusz z Antiochii, EK IV 1372;
62. Idee pedagogiczme Klemensa Aleksandryjskiego, "Vox Patrum" 4-5 (1983) 64-80;
63. Kościół - Agape według Klemensa Aleksandryjskiego, Lublin 1983, ss. 200; Recenzje:
- Zenon Ziółkowski, Aktualność Ojców Kościoła, "Kierunki" 29 (1983) nr 42, 11;
- Bibliofil, "Tygodnik Powszechny" 37 (1983) nr 48, 8;
- E. Guziakiewicz, Kościół Agape, "Katolik" 1984, nr 24, 5;
- "Ateneum Kapłańskie| 101 (1981) 309-310;
64. Święty Seweryn Apostoł Noricum, "Vox Patrum" 4-5 (1983) 81-87;

1984
65. Formy i cele modlitwy doskonałego chrześcijanina (gnostyka) według Klemensa Aleksandryjskiego, w: Medytacja (HM I) pod red. W. Słomki, Lublin 1983, 127-132;
66. Motywacja czynnej miłości bliźniego u Klemensa z Aleksandrii, w: Medytacja (HM I) pod red. W. Słomki, Lublin 1983, 133-147;
67. Spotkanie Sekcji Patrystycznej w Gdańsku-Oliwie, "Vox Patrum" 6-7 (1984) 465-469;
68. Szkic chrystologii Klemensa Aleksandryjskiego w świetle onomastyki I księgi Pedagoga, "Vox Patrum" 6-7 (1984) 101-125;
69. Trynitarny wymiar miłości chrześcijańskiej w przekazach biblijno-patrystycznych, RTK 31 (1984) z. 4, 43-54;
70. Zagadnienie medytacji w nauce Ojców Kościoła, w: Medytacja (HM I) pod red. W. Słomki, Lublin 1984, 55-81;

1985
71. Rewaloryzacja idei postów w nauczaniu Ojców Kościoła, w: Asceza odczłowieczenie czy uczłowieczenie (HM III) pod red. W. Słomki, Lublin 1985, 125-136;
72. Świętość małżeństwa i rodziny według Klemensa Aleksandryjskiego, "Vox Patrum" 8-9 (1985) 95-125;

1987
73. Termin "eucharystia" w pismach Klemensa Aleksandryjskiego, "Vox Patrum" 12-13 (1987) 73-86;

1988
74. Chrześcijanie wobec kultury i cywilizacji grecko-rzymskiej. Stanowisko Klemensa Aleksandryjskiego, w: Chrześcijanie a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim III-IV w., pod red. J. Śrutwy, Lublin 1988, 33-62;
75. "Miłować Boga całym umysłem" w interpretacji Klemensa Aleksandryjskiego "Vox Patrum" 14-15 (1988) 603-620;

1989
76. Fakund, EK V 18;
77. Faust z Bizancjum, EK V 78-79;
78. Fastydiusz, EK V 63;
79. Faust z Riez, EK V 79-80;
80. Faustyn, EK V 81;
81. Febadiusz, EK V 83;
82. Feliscyn, EK V 103-104;
83. Feliks III (II), EK V 107;
84. Feliks IV (III), EK V 107-108;
85. Ferreol, EK V 143;
86. Filaster, EK V 192-193l
87. Fileas, EK V 194;
88. Filetos Gnostyk, EK V 194;
89. Filip, EK V 199;
90. Filip Arab; EK V 204;
91. Filip Prezbiter, EK V 207;
92. Filip z Side, EK V 208;
93. Filokalia, EK V 230-232 (współautorstwo);
94. Filoksen, EK V 232;
95. Filon z Aleksandrii EK V 236-239 (współautorstwo);
96. Filostorgiusz, EK V 240-241;
97. Firmicus Maternus, EK V 300;
98. Firmus, EK V 301;
99. Flawian I, EK V 323;
100. Florilegium, EK V 344-345;
101. Fociusz Diakon, EK V 360;
102. Fruktuoz, EK V 729
103. Fulgencjusz z Ruspe, EK V 754-756;
104. Gallandi, EK V 831;
105. Gelazy I, EK V 932;
106. Gelazy z Cezarei, EK V 933;
107. Gennadiusz, EK V 963;
108. German I, EK V 1001-1002;
109. Geroncjusz z Jerozolimy, EK V 1015;
110. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Patrologii, "Vox Patrum" 16-17 (1989) 367-368;

1990
111. Miłość syntezą chrześcijaństwa, Lublin 1990, ss. 219 (indeksy);
Recenzje:
- J. Werbiński, "Ateneum Kapłańskie" 116 (1991) 550-552;
- P. Paciorek, Franciszek Drączkowski, L Amour - Synthese du christianisme, Lublin 1990, "Revue des Etudes Augustiennes" 37 (1991) 183-185;

1991
112. Miłość syntezą chrześcijaństwa, Lublin 1991, ss. 227, wydanie II poszerzone;
Recenzje:
- A. Eckmann, Ateneum Kapłańskie, nr 509, s. 191-193;
113. Posty a miłość chrześcijańska w przepowiadaniu Leona Wielkiego, w: Historia i Logos, pod red. K. Machety, K. Góździa, M. Kowalczyka, Lublin 1991, 130-136;

1992
114. Cierpienie i śmierć w nauce Ojców Kościoła, w: Cierpienie i śmierć (HM XIII) pod red. A. J. Nowaka, Lublin 1992, 29-48;
115. Eucharystia - nieustanne dziękczynienie według Klemensa Aleksandryjskiego, w: Eucharystia - miłość i dziękczynienie (HM IX) pod red. W. Słomki, A. J. Nowaka, Lublin 1992, 43-51;
116. Miłość istotą chrześcijaństwa i miarą człowieczeństwa, w: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, pod red. M. Ruseckiego, 1992, 591-616;

1993
117. Errori di base nell esegsi eterdossa secondo l insegnamento di Clemente Alessandrino, w: Biblioteca di Scienze Religiose 106: Esgesi e catechesi nei Padri (secc. II-IV) a cura di Sergio Felici, Roma 1993, 97-106;
118. Gott ist die Liebe. Eine patristische Studie, Lublin 1993, ss. 344;
Recenzje:
- T. Polanowski, Bóg jest miłością, Ezop nr 1 (1) wrzesień 1994, s. 13;
119. Koncepcja miłości chrześcijańskiej w przekazach biblijno-patrystycznych, w: Miłość w postawie ludzkiej (HM VIII), pod red. W. Słomki, Lublin 1993, 117-136;
120. Przedmowa, w: Wczesnochrześcijańska asceza. Zagadnienia wybrane, pod red. F. Drączkowskiego, J. Pałuckiego, Lublin 1993;
121. Wczesnochrześcijańska asceza. Zagadnienia wybrane, Lublin 1993 (współredakcja);
122. Greccy Ojcowie, EK VI 61-64;
123. Grzegorz z Nazjanzu, EK VI 313-316;
124. Grzegorz z Nysy, EK VI, 316-320
125. Hipolit, EK VI 916-918;
126. Hipolita statua, EK VI 919;
127. Ignacy Antiocheński, EK VI 1441-1443.

1994
128. Do Boga, który uwesela, Lublin 1993, ss. 65;
129. Ewangelizacja w epoce patrystycznej. Zagadnienia wybrane, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, Lublin 1994, ss. 169;
Recenzje: Valdemarus Turek, Latinitas 1995 lib. III p. 279-280;
130. Idea kerygmatu pisemnego w przekazach patrystycznych, w: Ewangelizacja w epoce patrystycznej. Zagadnienia wybrane, Praca zbiorowa pod red. F. Drączkowskiego, J. Pałuckiego, Lublin 1994;
131. Katedra Patrologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim - rys historyczny, w: Tysiąc imion Chrystusa, (1994) s. 9-15;
132. Profil organizacyjno-naukowy Seminarium Patrystycznego w KUL (1983-1993), w: Tysiąc imion Chrystusa, (1994) s. 29-43;
133. Przedmowa, w: Ewangelizacja w epoce patrystycznej. Zagadnienia wybrane, Lublin 1994, s. 5-8;

1996
134. Filantropia (ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ) - humanitaryzm chrześcijański według Klemensa Aleksandryjskiego, RTK 43 (1996) z. 4, 75-86;
135. Gnoza w ujęciu Klemensa Aleksandryjskiego, SACh 12 (1996) 9-21;
136. Godność chrześcijanina w nauczaniu Ojców Kościoła. Red. F. Drączkowski, J. Pałucki, Lublin 1996, ss. 192;
137. Patrologia. Część pierwsza, Toruń 1996, ss. 143;
138. Podstawowe błędy heterodoksyjnej egzegezy Pisma św. Według Klemensa z Aleksandrii, "Studia Pelplińskie" 24 (1996) 129-137;
139. Poza miłością nie ma zbawienia, Pelplin - Toruń 1996, ss. 86;
Recenzje: Antoni Jozafat Nowak, Roczniki Teologiczne KUL t. XLIV (1997) z. 5. S. 131-132;
140. Przedmowa, w: Godność chrześcijanina..., s. 3-10 (1996);

1997
141. Droga doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej. Zagadnienia wybrane, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, M. Szram, Lublin 1997, ss. 185;
142. Iluminacja w okresie patrystycznym, EK VII 34-35;
143. Izydor Gnostyk, EK VII 622;
144. Izydor z Sewilli, EK VII 619-621;
145. Jezus Chrystus. Nazwy patrystyczne, EK VII 1353-1355;
146. Kościół jako państwo (?????) w nauce Klemensa Aleksandryjskiego,
Vox P 17 (1997) z. 32-33, s. 35-43;
147. Miłość - Agape syntezą chrześcijaństwa, Pelplin - Toruń 1997, ss. 256;
148. Przekłady:
- List II Cyryla Aleksandryjskiego Do Nestoriusza, w: Maryja w tajemnicy Chrystusa, pod red. S. C. Napiórkowskiego, S. Longosza, Niepokalanów 1997, s. 231-233;
- List Nestoriusza do Cyryla Aleksandryjskiego, w: Maryja w tajemnicy Chrystusa [j. w. ], s. 227-230;
149. Słowo wstępne, w: Piotr Kwiatkowski, Ojcowie Kościoła w Brewiarzu. Indeksy, Toruń 1997, s. 5-8;
150. Święty Leon Wielki Apostołem dobroczynności, w: Mistrz i Przyjaciel. Księga Pamiątkowa ku czci Prof. dra hab. Marka Zahajkiewicza. Red. J. Pałucki, Lublin 1997, s. 207-218;
151. Wstęp, w: Droga doskonalenia chrześcijańskiego, Lublin 1997, s. 3-8;

1998
152. [Francesco Di Fordon] La salvezza e nelľ amore, Roma (Edizioni Dehoniane), 1998, ss. 47;
Recenzje:
- Waldemar Turek, Salesianum 62 (2000) 4, s. 813-814;
153. OjcowieKościoła wobec filozofii i kultury klasycznej. Zagadnienia wybrane, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, M. Szram, Lublin 1998, ss. 203;
154. Patrologia, Bernardinum, Pelplin - Lublin 1998, ss. 445;
Recenzje:
- Cz. S. Bartnik, Vox P 34/35 1998, s. 516-520;
- Marek Marczewski, Vox P 34/35 1998, s. 520-523;
- Cz. S. Bartnik, Nowy podręcznik patrologii - od dawna oczekiwany, Miesięcznik Diecezji Pelplińskiej, Grudzień 98, z. 12, s. 772-776;
- M. Marczewski, Collectanea Theologica 69 (1999) nr 2, s. 225-228;
- Polycarpus Nowak, Latinitas 1999, lib. III p. 283-284;
155. Piękno prawdziwe. Konferencje radiowe, Pelplin 1998, ss. 215;
Recenzje:
- G. Jaśkiewicz, Jak być pięknym? Niedziela 44/98 1 XI 1998, s. 9;
156. Wstęp, w: OjcowieKościoła wobec filozofii i kultury klasycznej. Zagadnienia wybrane, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, M. Szram, Lublin 1998, s. 3-8;

1999
157. Kerygmat pisany w nauce Ojców Kościoła, w: Jak przekazywać wiarę dzisiaj? (Anamnesis 16). Biuletyn Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, Rok V - Numer 16 (1) 1998/99, Sandomierz, s. 42-54;
158. Pokój serca. Konferencje radiowe, Pelplin 1999, ss. 161;
159. F. Drączkowski, P. Szczur, Wkład Katedr Patrologii KUL w przybliżanie nauki Ojców Kościoła, Vox P 19(1999) t. 36-37, s. 39-51;

2000
160. ABC pisania pracy magisterskiej, Pelplin 2000, ss. 75;
161. Błogosławieni znaczy szczęśliwi. Konferencje radiowe, Pelplin 2000, ss. 175;
Recenzje:
- G. Jaśkiewicz, Jak być szczęśliwym?, Niedziela Nr 51(395) C Rok XLIII, 17 XII 2000, s. 32;
162. Informacja w służbie kerygmatu, w: Informacja - Kerygmat - Inicjacja (Anamnesis 24). Biuletyn Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, Rok VII - Numer 24 (1/2001), Sandomierz s. 30-42;
163. Kerygmat w przekazach patrystycznych, EK t. VIII [2000] 1362-1363;
164. Keryks słowa pisanego, w: Diligis Me? Pasce. Księga jubileuszowa dedykowana ks. bpowi W. Świerzawskiemu, Sandomierz 2000, t. II s. 27-33;
165. Modlitwa - "nieustanne przebywanie z Bogiem" - w świetle przekazów patrystycznych, w: Homo Orans, praca zbiorowa pod red. J. Misiurka, J. M. Popławskiego, Lublin 2000, s. 69-85;
166. Nowa wizja teologii. Ujęcie graficzne, Pelplin - Lublin 2000, ss. 285;

  
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2006, godz. 09:34 - Anna Swęda