Konferencje

Konferencje publikowane w serii Piękno Prawdziwe, zostały wygłoszone w Radio Maryja i Radio Głos w Pelplinie, w latach 1995-1998. Żywe zainteresowanie z jakim się spotkały oraz liczne prośby radiosłuchaczy o przesłanie ich tekstów, były bodźcem do opublikowania mniejszych materiałów. Przyjęto układ tematyczny, jako kryterium porządkujące, według którego uszeregowano poszczególne jednostki, rezygnując z układu chronologicznego. Niemniej, przy każdej konferencji, podano dokładną datę j ej wygłoszenia.
Przedstawiony materiał można uszeregować w czterech grupach. W pierwszej, najliczniejszej (1-11) znajdują się konferencje traktujące o Bogu, pięknie najwyższym, Bogu miłującym człowieka oraz człowieku miłującym Boga. W grupie drugiej (12-15) zostały omówione środki doskonalenia chrześcijańskiego, jakimi są: modlitwa, medytacja i post. W grupie trzeciej (16-17) znalazły się dwie konferencje dotyczące spraw egzystencjalnych (bogactwo, ubóstwo, cierpienie i śmierć). Grupa czwarta (18,19,21) poświęcona jest problematyce eschatycznej. Konferencja 13 jest homilią wygłoszoną w czasie Mszy św. 20 czerwca 1996 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu, transmitowana przez Radio Maryja. Osobną jednostkę stanowi konferencja 20 poświęcona Maryi zawsze Dziewicy.
Tenorem, który dominuje we wszystkich konferencjach, jest nauka Ojców Kościoła. Wiąże się to z osobistymi zainteresowaniami autora, profesora patrologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Pragnę serdecznie podziękować moderatorom i alumnom Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, za stworzenie życzliwego klimatu, mobilizującego do tworzenia oraz księdzu magistrowi Piotrowi Szczurowi, który podjął się trudu opracowania technicznego wydanej w 1998 roku pozycji książkowej "Piękno prawdziwe. Konferencje radiowe".

PIĘKNO PRAWDZIWE

INNE
  1. „Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Ef 5,20) - Toruń, Radio Maryja, 19 II 2006 r.
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2006, godz. 13:34 - Anna Swęda