W Wydawnictwie Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu ptta.pl ukazała się książka Dawida Mielnika Wieczność świata. Dyskusja Jana Filopona z Arystotelesem.

Uzupełnia ona dość skromy w języku polskim zbiór prac, poświęconych filozofii późnej starożytności. Jest to rzetelna, oparta na greckich tekstach źródłowych, rekonstrukcja i interpretacja sporu, którą toczył Jan Filopon z Arystotelesem na temat podstawowych założeń fizyki, w tym zagadnienia wieczności świata.

Ważną częścią dzieła jest tłumaczenie po raz pierwszy na język polski De aeternitate mundi cotra Aristotelem Filopona w formie tekstu dwujęzycznego.

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2023, godz. 19:25 - Andrzej Zykubek