Dobre praktyki

 

Zachęcamy do zapoznania się z broszurami MNiSW określającymi dobre praktyki w badaniach naukowych, które odnoszą się zarówno do sfery wyników badań, jak i procedur recenzyjnych. Publikacja "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", przygotowana przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce w skład którego wchodzi m.in. Ks. Prof. Andrzej Szostek, zawiera najważniejsze wskazówki dotyczące właściwego przeprowadzania procedur recenzyjnych w nauce. Dokument jest zbiorem najistotniejszych zaleceń odnoszących się zarówno do powinności podmiotów zamawiających i przyjmujących recenzje, jak i powinności samych recenzentów. Kolejną, wartą lektury publikację pt.  "Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej", przygotował Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich. Stanowi ona przegląd najczęstszych uchybień popełnianych w kontekście prowadzenia badań naukowych, a zarazem stanowi lapidarny zbiór wytycznych odnoszących się do kwestii własności intelektualnej oraz uczciwości autorskiej.

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2013, godz. 12:45 - Anna Starościc