W ramach  tegorocznej edycji Stanisław Kamiński Memorial Lectures zapraszamy Państwa do udziału w otwartym seminarium poprowadzonym przez  prof. Steve’a Fullera zatytułowanym “Does the ‘Unity of Humanity’ Make Sense as a Concept Anymore?” [Czy koncepcja „jedności ludzkości” ma jeszcze jakiś sens?], które rozpocznie się 11-ego maja 2020 r. o godz. 15.00.

The ‘human’ has always been an ambiguous concept. Is being a member of the species Homo sapiens either necessary or sufficient for being ‘human’? Until the late eighteenth century, this was a genuinely open question. However, as ‘humanity’ was increasingly associated (even by religious people) with the animal rather than the divine, the question was effectively cl

osed. Nevertheless, the rise of trans- and post- humanism in the past few decades has effectively reopened the question. Is there still something at stake in preserving the ‘human’ as a category of normative relevance? If so, what exactly is it?

Prof. Steve Fuller piastuje obecnie Katedrę im. Auguste Comte’a w zakresie epistemologii społecznej na Uniwersytecie w Warwick w Wielkiej Brytanii. „Epistemologia społeczna” jest dyscypliną na pograniczu filozofii i socjologii, którą utworzył ponad 30 lat temu, czego efektem jest czasopismo naukowe (1987) oraz monografia na ten temat (1988). Opublikował ponad dwadzieścia książek, w tym niedawną trylogię dotyczącą koncepcji „post-„ lub „trans-„ ludzkiej przyszłości: Humanity 2.0: What It Means to Be Human Past, Present and Future (2011), Preparing for Life in Humanity 2.0 (2012) i The Proactionary Imperative: A Foundation for Transhumanism (2014). Jego inne znaczące dzieła to, m.in.: The governance of science: ideology and the future of the open society (2000), Science vs. religion?: intelligent design and the problem of evolution (2007), Knowledge: The Philosophical Quest in History (2015), Post-Truth: Knowledge as a Power Game (2018). Jego publikacje zostały przełożone na ponad dwadzieścia języków. Został przyjęty w poczet członków Royal Society of Arts, Akademii Nauk Społecznych Zjednoczonego Królestwa oraz Europejskiej Akademii Nauk.

 

Rejestracja uczestnictwa

Ze względu na okoliczności umożliwiamy aktywne uczestnictwo tym, którzy dokonają uprzedniej rejestracji. Przed wykładami otrzymają Państwo pocztą elektroniczną odsyłacz do strony z wideokonferencją w aplikacji Zoom oraz dodatkowe informacje, w szczególności dla studentów, którzy chcieliby uzyskać zaliczenie (punkty ECTS) lub ocenę z kursu.

Odsyłacz do formularza rejestracyjnego: https://bit.ly/ML_Steve_Fuller_registration.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2020, godz. 13:44 - Andrzej Zykubek