Bartosz Kuś, ur. 24 marca 1982 r. w Opolu Lubelskim, doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego WPPKiA KUL.

 

Jest absolwentem III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Ukończył studia magisterskie na kierunku Prawo na WPPKiA KUL. Tytuł zawodowy magistra prawa uzyskał w 2006 r. broniąc pracy magisterskiej pt. „Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi” napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Łączkowskiego. 
Na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Administracyjnego zatrudniony od października
2010 r.  W dniu 12 grudnia 2012 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Prawo do dobrej administracji a służba cywilna w Polsce”, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Sławomira Fundowicza. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli prof. dr hab. Elżbieta Ura (UR) oraz prof. dr hab. Dariusz Dudek (KUL). Ukończył aplikację adwokacką.
Od 2013 r. jest adwokatem Izby Adwokackiej w Lublinie. Jest przedstawicielem młodszych  pracowników naukowych w Radzie Wydziału PPKiA KUL oraz koordynatorem sekcji administracyjnej Uniwersyteckiej Poradni  Prawnej KUL.    

 

Kontakt e-mail: bartosz.kus@kul.pl

Autor: Katarzyna Kułak-Krzysiak
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2017, godz. 20:44 - Krzysztof Dobieżyński