• ur. w 1950
 • adiunkt w Katedrze Metafizyki KUL

Zainteresowania

 • filozofia prawa,
 • historia filozofii prawa,
 • etyka,
 • metafizyka

Przebieg edukacji

 • 1967 - ukończył Liceum Ogólnokształcące im T. Czackiego
 • studia na Wydziale Geografii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1973 - obrona pracy magisterskiej
 • 1978 - studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL
 • 1989 - doktorat z zakresu praw człowieka pt. "Źródła obowiązywalności powszechnych praw człowieka"
 • 1993 - stypendium naukowe w Belgii (Louvain-la-Neuve)
 • Przygotowanie rozprawy habilitacyjnej na temat filozofii prawa Antonia Rosmini Serbati w kontekście jego koncepcji bytu i dyskusji w filozofią klasyczną (głównie starożytną i św. Tomaszem)
 • 2009 - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humianistycznych w zakresie filozofii;
 • Przebieg pracy zawodowej
 • 1977-79 - redaktor "Chrześcijanina w Świecie" z siedzibą w Warszawie
 • pracownik naukowo-dydaktyczny przy Katedrze Metafizyki.
 • 1997 - wykładowca również w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Funkcje społeczne

 • 1993 - współzałożyciel i sekretarz Fundacji "Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej",
 • Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
 • 1997 - Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu

Udział w kolegiach redakcyjnych

 • "Człowiek w kulturze",
 • "Zeszyty Naukowe WSZiP im. Bogdana Jańskiego",
 • "Znaki Nowych Czasów".
 • Redaktor działu naukowego filozofia prawa Powszechnej Encyklopedii Filozofii

Inne

 • W latach 1970-1984 aktywny taternik, alpinista, a w latach 1984-2002 współorganizator i uczestnik wypraw alpinistycznych w Himalaje Wysokie.
 • Zdobywca m.in. dziewiczych sześciotysięczników w masywie Lahul (Indie): Kr-2 i Uhrusvati.
 • Wieloletni sekretarz Klubu Górskiego "Matragona".

Autor: Krzysztof Wroczyński
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2010, godz. 22:46 - Andrzej Zykubek