Z przyjemnością informujemy, iż na podstawie Zarządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie
powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów
i wybitnych młodych naukowców (Dz. Urz. MEiN z 2020 r. poz. 10)

Pan dr hab. Piotr Zacharczuk

został powołany do składu osobowego Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

 

 

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2021, godz. 11:44 - Adam Jankowski