Popularyzacja nauki

 

  • Kurator Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody w latach 2001- 2007
  • Wykładowca i organizator Lubelskich Festiwali Nauki (IV- IX, od 2007 - 2012 r.), od 2007 roku pełni funkcję koordynatora LFN na Wydziale Filozofii KUL.
  • Wykłady dla młodzieży z zakresy antropologii porównawczej, zdolności umysłowych zwierząt, etyki ochrony zwierząt i etyki ekologicznej.
Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2021, godz. 14:22 - Anna Szałek